Centre d'Estudis Aeronàutics Avançats (CESDA) OM de 9 de maig de 1995. El 21 de maig de 2015 es va rebre una resposta positiva perquè al final del curs 2014/2015 - [document PDF] (2023)

Centre d'Estudis Aeronàutics Avançats (CESDA) OM de 9 de maig de 1995. El 21 de maig de 2015 es va rebre una resposta positiva perquè al final del curs 2014/2015 - [document PDF] (1)

1

Centre d'Estudis Avançats en Aviació (CESDA)

Fundació Rego – Ctra. des de l'aeroport s/n - 43206 ReusTel. i fax 977 30 00 27 – 977 30 00[correu electrònic protegit]

dr. Cristina Casamitjana Olivé, instrutora

S'imparteixen classes

Llicenciat en Pilot d'Aviació Comercial i Operacions Aèries

Graduat en aviació comercial. Pilot de línia aèria (en perill d'extinció)

Llicenciat en Administració d'Empreses Aeronàutiques i Operacions Aèries

A continuació es fa un breu resum de l'activitat acadèmica i investigadora del Centre d'Estudis Avançats en Aeronàutica (CESDA) durant el curs 2014/15. Per completar la informació, adjuntem la memòria del centre, la Memòria anual del CESDA elaborat pel representant del rector de la URV i un annex amb una recopilació dels indicadors més rellevants de resultats professionals i personals.

Tal com comentàvem a la memòria de l'any passat, el centre va prioritzar la promoció de l'Institut d'Inclusió Professional (DE). Fruit d'aquesta línia de treball, 13 alumnes del centre es van incorporar al programa Flight Student de Vueling Airlines SA l'estiu del 2014/2015.

En l'àmbit acadèmic i després de finalitzar tots els cicles formatius, el proper repte del curs 2014/2015 va ser elaborar l'anàlisi i confecció de l'Autoinforme per a l'acreditació dels cicles formatius. El centre va iniciar totes les revisions humanes i materials, amb l'assessorament i el suport de les diferents àrees de la URV, per planificar i executar tot el procés d'acreditació durant el curs 2015/2016.

Amb l'objectiu d'oferir una formació aeronàutica de qualitat als diferents col·lectius associats a la professió de pilot comercial, el centre va demanar a l'Organització de Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) la possibilitat d'impartir el curs d'adaptació per a l'Aviació Comercial i Pilot d'Aviació Corporativa de Llicenciat d'operadors professionals amb la titulació universitària corresponent d'acord amb l'OM de 9 de maig de 1995. Amb data 21 de maig de 2015, per tant, es va rebre resposta al tancament del curs 2014/2015, planificació i programació de la nova modalitat. dels estudis iniciats.

Durant el curs 2014/2015, sota la coordinació del Departament de Màrqueting, es van posar en marxa diverses iniciatives per donar a conèixer cada cop més el centre i els seus estudis. Els fruits d'aquest esforç promocional són clarament visibles

Centre d'Estudis Aeronàutics Avançats (CESDA) OM de 9 de maig de 1995. El 21 de maig de 2015 es va rebre una resposta positiva perquè al final del curs 2014/2015 - [document PDF] (2)

2

la millora significativa del nombre de nous estudiants i l'interès creixent per l'activitat que es desenvolupa al CESDA, tant en la docència i la recerca com en la participació en activitats socials.

Com es pot veure a l'annex, els indicadors acadèmics es mantenen en línia amb els cursos anteriors amb percentatges de rendiment acadèmic i índexs d'aprovació al voltant del 95%. Aquestes xifres tan altes confirmen que els estudiants aconsegueixen una excel·lent competència d'examen i confirmen els estàndards de qualitat del centre.

En activitats socials, el curs 2014/2015, el CESDA Day es va consolidar com una jornada d'exposició al món aeronàutic, alhora que augmenta la participació dels alumnes. Destaquem també l'acte de graduació de la 11a promoció, 2a en l'obtenció del títol, padrí Sr. Arturo Palavecino, antic alumne del CESDA i pilot de línia aèria en actiu.

Així, i d'acord amb les noves directrius estratègiques definides per la nova direcció del CESDA, esperem el curs 2015/2016 consolidar la candidatura al grau, posar en marxa el curs d'adaptació de professionals amb equivalència a un títol universitari, potenciar la promoció externa del centre i dels seus estudis, per continuar avançant en recerca i innovació i, en particular, per obtenir l'acreditació del diploma per l'Organització per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (HER). Tots aquests objectius acadèmics es complementaran amb el manteniment i desenvolupament de contactes amb companyies aèries i altres agents implicats en el sector del transport aeri.

Presentació

És un plaer que presento la memòria anual 2014/15. Aquest document, que pretén donar a conèixer les activitats que es duen a terme al llarg del curs escolar, s'estructura al voltant de cinc eixos principals. Aquests punts són: educació, recerca, societat, organització i recursos i CESDA en nombre. A continuació es fa un breu resum dels aspectes més importants de l'informe.

Des del punt de vista institucional, cal destacar que el curs 2014/15 al CES-DA hem fet molts esforços i recursos per consolidar l'activitat formativa oficial del grau i alhora reforçar la producció acadèmica. dels nostres alumnes. En aquest sentit, hem continuat desenvolupant el departament de Col·locació de Negocis amb l'objectiu de crear col·laboracions amb companyies aèries i empreses industrials. Fruit dels contactes realitzats, destaquem la posada en marxa del Programa d'Estudiants de Vol amb Vueling Airlines. Aquest programa va permetre a 13 alumnes beneficiar-se dels coneixements adquirits en la pràctica d'un vol real. Un altre repte en el qual hem estat treballant ha estat mantenir la presència i visibilitat dels nostres estudis i activitats a les xarxes socials.

Com hem comentat anteriorment, la primera secció de l'informe està dedicada a l'educació. Per tant, es presenten les activitats acadèmiques, tècniques i científiques

Centre d'Estudis Aeronàutics Avançats (CESDA) OM de 9 de maig de 1995. El 21 de maig de 2015 es va rebre una resposta positiva perquè al final del curs 2014/2015 - [document PDF] (3)

3

que el desenvolupat al CESDA. En aquest apartat destaquem l'aprovació per part de l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya) del curs d'adaptació al Diploma de Pilot d'Aviació Comercial i Operacions Aèries per a professionals de l'ATPL que tinguin "equivalència a un títol universitari" per decret de 9. de maig de 1995.

Pel que fa a l'apartat de recerca, cal destacar que els resultats del curs 2014/15 van ser molt positius i van permetre consolidar la línia establerta en cursos anteriors. El professorat i els investigadors han participat en diversos programes actius al CESDA, amb l'inici de la tesi i la seva realització. També destaca la participació del CESDA en el projecte europeu-japonès JEDI-ACE de nous sistemes aeronàutics de detecció i supressió de gel a través del grup de recerca FiCMA de la URV.

El tercer bloc està dedicat a la dimensió social del centre. Al CESDA es realitzen anualment diverses activitats socials, unes internes i altres amb l'objectiu d'arribar a un públic més ampli, per tant extern al CESDA. Pel que fa a les activitats internes, el curs 2014/15 destaca per l'acte d'inauguració del curs, amb la conferència inaugural del Dr. Josep Oliveras a Samitier i graduació d'11è, el padrin del qual va ser el Sr. Arturo Palavecino Tomé, antic alumne del CESDA, instructor de vol i actual pilot de Vueling Airlines. Com a activitats externes, cal esmentar la participació en nombroses fires educatives arreu d'Espanya, així com la bona continuació de la Jornada de Portes Obertes i les dues jornades de benvinguda a bord.

Finalment, el quart i darrer bloc està dedicat a l'organització i els recursos. Cal destacar que la participació de la comunitat universitària (estudiants, professors i PAS), les instal·lacions i els recursos materials i aeronàutics posats a disposició per la Fundació Rego han estat fonamentals per al bon desenvolupament de les activitats del CESDA al llarg del curs 2014/15 de l'Acadèmia. . Aquest punt, com tots els anteriors, es detalla en aquesta memòria acadèmica que aquí es presenta.

dr. Cristina Casamitjana Olivé

director del centre

El Centre d'Estudis Aeronàutics Avançats és un centre universitari de formació de pilots de transport aeri, adscrit a la Universitat Rovira i Virgili. El centre està gestionat per la Fundació Rego, els patrons de la qual són: l'Ajuntament de Reus, la Generalitat de Catalunya, la Universitat Rovira i Virgili, el Col·legi Oficial de Pilots Comercials (COPAC) i el Reial Aeroclub de Reus-Costa Daurada (com a membre elegit).

Centre d'Estudis Aeronàutics Avançats (CESDA) OM de 9 de maig de 1995. El 21 de maig de 2015 es va rebre una resposta positiva perquè al final del curs 2014/2015 - [document PDF] (4)

4

Fons Rego

El Centre d'Estudis Aeronàutics Avançats (CESDA) és un projecte que neix de la iniciativa de l'Associació Espanyola de Pilots Civils i Comercials (AEP), entitat que representa a més de tres mil professionals espanyols del sector de l'aviació a nivell nacional i internacional. . El fet d'estar present en institucions com IFALPA, ICAO, ECA, JAA ha convertit els pilots espanyols en un referent important en el món de l'aviació mundial, especialment als països iberoamericans.

Durant molts anys, l'estat ha format pilots de línies aèries mitjançant la Força Aèria i l'Acadèmia Nacional de la Força Aèria. La necessitat de crear una llicència europea de pilot civil comuna es va materialitzar en els tan buscats estàndards JAR/FCL, que van implicar la creació d'un espai de formació nou i més competitiu on calia situar enfocaments ambiciosos i de gran qualitat que responguessin als deficiències del sistema global d'educació aeronàutica.

Com dèiem més amunt, el projecte de creació del CESDA va sorgir a partir de la iniciativa de la Asociación Española de Pilotos, que l'any 1996 va rebre el suport de l'Ajuntament de Reus. L'AEP va afirmar que els objectius de l'associació eren dobles:

• Transformació de l'associació en escola de formació professional.

• Creació d'un centre reglat de formació de pilots de transport aeri dins la universitat.

Així van començar tot un seguit de trobades entre les dues institucions i el vicerector de la Universitat Rovira i Virgili (URV), Josep Oliveras, per donar forma al projecte d'un nou centre de formació pilot universitari i alhora treballar. sobre les primeres propostes del Pla de Recerca.

El gener de 1997, els pilots van aprovar la continuació del projecte i el fan a Reus. El febrer del mateix any es va constituir davant notari la Fundació Rego. La fundació, a proposta dels pilots, va rebre el nom d'Indalecio Rego, un pilot de Gijón que va morir l'any 1992, l'únic pilot espanyol que va rebre el premi Edward Warner, el màxim guardó de l'aviació internacional i un rècord mundial d'hores de vol. gairebé cinquanta mil, que per les normes i normatives vigents no es poden superar mai.

El juliol de 1997, el president de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, va rebre els representants de la fundació i de seguida va donar suport al projecte.

Finalment, després de nombroses converses amb la Conselleria d'Educació de la Generalitat, amb el Comissionat de la Universitat i amb el Rector de la URV, es va signar un protocol de col·laboració entre la fundació, el BNP i la URV.

El març de 1998 es va assolir un dels dos objectius de l'AEP: el Congrés dels Diputats va aprovar la creació del Col·legi Professional de Pilots d'Aviació Civil (COPAC), que va substituir l'AEP, i en sis mesos el Senat espanyol va aprovar la cambra alta. procediment. El 27 d'octubre es va publicar la llei de creació -35/1998-.

Centre d'Estudis Aeronàutics Avançats (CESDA) OM de 9 de maig de 1995. El 21 de maig de 2015 es va rebre una resposta positiva perquè al final del curs 2014/2015 - [document PDF] (5)

5

El juny de 1999 es va signar el primer conveni de col·laboració amb el Real Aero club Reus-Costa Daurada.

L'octubre de 2001 es va assolir el segon objectiu de l'AEP: el CESDA va iniciar els cursos com a centre vinculat a la Universitat Rovira i Virgili.

Actualment, els socis que integren la Fundació Rego són:

• Ajuntament de Reus

• Generalitat de Catalunya

• Universitat Rovira i Virgili

• Col·legi Oficial de Pilots d'Aviació Comercial

• Royal Aeroclub de Reus-Costa Daurada (somos sócios eleitos)

CESDA, Centre d'Estudis Aeronàutics Avançats

En el context actual d'una societat altament tècnica en constant renovació, un bon ensenyament i un bon aprenentatge són encara elements fonamentals i insubstituïbles per a la formació dels futurs professionals de qualsevol àmbit cognitiu. L'objectiu, doncs, amb el model desenvolupat al Centre d'Estudis Avançats en Aviació, és contribuir a la millora dels mètodes docents en un àmbit altament especialitzat com és l'aviació, on els requisits de formació establerts pels professionals d'aquesta àrea estan regulats per la normativa internacional. normes de compliment obligatori.

La mateixa especificació de les activitats aeronàutiques, combinada amb la seva percepció social, requereix un alt grau de precisió en l'execució, que només es pot aconseguir amb una profunda preparació realitzada en centres educatius de nivell universitari.

El Centre d'Estudis Avançats en Aviació neix com un projecte amb lideratge europeu, i pretén combinar una formació documentada en aviació i vol amb una sòlida formació universitària i humanitària. El CESDA pretén sumar-se des del primer moment al corrent de canvi desencadenat dins la comunitat universitària europea per l'Acord de Bolonya.

A continuació, descrivim breument els pilars bàsics sobre els quals el Centre d'Estudis Avançats en Aviació construeix la seva formació.

Centre d'Estudis Aeronàutics Avançats (CESDA) OM de 9 de maig de 1995. El 21 de maig de 2015 es va rebre una resposta positiva perquè al final del curs 2014/2015 - [document PDF] (6)

6

Model CESDA Una proposta d'excel·lència en la formació de pilots

L'octubre de 2001, el Centre d'Estudis Avançats en Aviació va iniciar les activitats universitàries. L'objectiu era formar professionals universitaris en aviació civil, un nou objectiu al nostre país i a Europa. finalitat que demostri la seva idoneïtat quan els professionals graduats s'incorporin amb èxit al món professional.

Per aconseguir aquest objectiu, el CESDA articula la seva docència en tres plans d'estudi diferents:

• Diplomatura en Pilot d'Aviació Comercial i Operacions Aèries

• Graduat superior en aviació comercial. Pilot de línia aèria (en perill d'extinció)

• Llicenciat en Administració d'Empreses Aeronàutiques i Operacions Aèries

La formació de pilots d'aviació a nivell universitari inclou, dins l'àmbit del CESDA, el disseny de plans d'estudis que permetin aprendre els coneixements i habilitats bàsiques que ha d'adquirir un pilot i que es regeixen per la normativa de transport aeri elaborada per l'EASA (European Air Transport). Agència de Seguretat Aèria). Tanmateix, també cal plantejar-se l'ampliació i l'aprofundiment dels continguts aeronàutics, així com la integració de disciplines que complementen la formació d'aquests professionals en els àmbits humanitaris, que avui representen una important necessitat d'inserció laboral, especialment en l'àmbit tecnològic. empreses com l'aeroespacial.

A més de la formació i el perfeccionament en les àrees de competència, coneixements i habilitats, el CESDA busca la formació integral dels estudiants, com a persones que s'introduiran en un sector altament competitiu i amb grans exigències de comportament ètic. actituds i comportaments perquè siguin capaços de prendre decisions, participar en projectes conjunts, basats en el treball en equip, expressar idees i aspiracions i assumir responsabilitats en l'exercici de l'autoritat. Els estudiants han d'aprendre a ser, aprendre a conèixer i aprendre a fer.

Les principals activitats del CESDA corresponen a les àrees focals que caracteritzen qualsevol universitat moderna, a saber: docència presencial, docència no presencial (en línia), recerca i extensió universitària.

Fruit d'aquest nivell d'excel·lència en la formació de pilots des de la seva creació, el curs 2001/02, el CESDA, amb el suport de la URV, va obtenir el juliol de 2010 l'aprovació del Consell d'Universitats per al Grau de Pilot d'Aviació Comercial. i Aviation Pilot of Business, títol oficial adaptat al Servei d'Acció Exterior de la UE, que es va començar a implantar el curs 2010-11. Aquesta formació oficial de pilot comercial va ser la primera admesa a Espanya.

Centre d'Estudis Aeronàutics Avançats (CESDA) OM de 9 de maig de 1995. El 21 de maig de 2015 es va rebre una resposta positiva perquè al final del curs 2014/2015 - [document PDF] (7)

7

CEDA, Act

Una ATO (Organització de Formació Aprovada) és una organització amb personal i equipament adequats per proporcionar els coneixements teòrics i pràctics necessaris per obtenir una llicència de pilot.

Les ATO es regeixen per les normes europees PART ORA. Aquestes normes són molt estrictes pel que fa al personal, l'equip i les instal·lacions necessàries per impartir els cursos que ofereix un ATO.

Les ATO han d'oferir un pla d'estudis que compleixi els requisits de la normativa JAR-FCL i estigui aprovat per un país membre de l'EASA (Agència Europea de Seguretat Aèria). En aquest cas, Espanya confia aquestes funcions a AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea).

Aquestes organitzacions han de sotmetre's a auditories anuals rigoroses per part de l'EASA, que controlen per garantir que el currículum i les pràctiques de vol compleixen la normativa.

El CESDA va rebre el reconeixement ATO el curs 2013/2014 del Ministeri de Foment i de la Direcció General d'Aviació Civil (AESA) amb la denominació Fundació Rego i número E-ATO-247

Aquest reconeixement li permet impartir onze cursos teòrics i pràctics, el més important és el grau de Pilot Comercial i Operacions Aèries amb la corresponent obtenció de la llicència de Pilot Comercial de l'AESA, Ministeri d'Economia i Comerç.

El curs 2014/2015, el CESDA va continuar sent el centre de proves de competència lingüística de l'OACI acreditat pel COPAC.

Universitat Rovira i Virgili

La universitat a la qual pertany el CESDA és la Universitat de Rovira i Virgili. Aquesta universitat és una institució dedicada a prestar el servei públic d'educació superior i recerca a través de la docència, la recerca i l'estudi. Per tant, ha de dotar als estudiants, a les organitzacions i al conjunt de la societat les competències, les idees i els coneixements científics necessaris per viure i treballar de manera satisfactòria i solidària en un món en constant canvi social i tècnic.

La universitat es regeix pels principis d'autonomia, llibertat, democràcia, justícia, igualtat i no discriminació, independència i pluralisme. La comunitat universitària, i especialment els òrgans de govern universitari, han d'aplicar plenament aquest principi.

Centre d'Estudis Aeronàutics Avançats (CESDA) OM de 9 de maig de 1995. El 21 de maig de 2015 es va rebre una resposta positiva perquè al final del curs 2014/2015 - [document PDF] (8)

8

La Universitat Rovira i Virgili, amb seu a Tarragona, és la universitat pública de les comarques del sud de Catalunya. Té campus a les ciutats de Tarragona, Reus, Vila-seca, Tortosa i el Vendrell.

La URV va ser creada per la Llei 36/1991, de 30 de desembre, del Parlament de Catalunya, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 12 de gener de 1992.

La URV vetlla perquè la docència al CESDA s'ajusti a la normativa aplicable a través del representant del Deganat al CESDA, les funcions del qual són:

- Verificació de l'aplicació dels criteris d'avaluació d'accés dels estudiants.

- Participació en l'assignació de llocs de professorat i descripció dels perfils que s'ofereixen.

- Ser membre de la comissió de selecció del professorat.

- Publicació, amb el vistiplau del rector de la URV, d'una memòria anual d'avaluació de la tasca docent del CESDA per a la Direcció General d'Universitats de la Generalitat de Catalunya.

- Supervisa els treballs de recerca i transferència de coneixement que es duen a terme al CESDA i estableix convenis de col·laboració amb les respectives àrees de coneixement de la URV, així com amb la Fundació URV.

Formació

El Centre d'Estudis Avançats en Aviació desenvolupa activitats acadèmiques, tècniques i científiques relacionades amb el món de l'aviació. L'objectiu principal és formar alumnes amb un diploma que ja ha mostrat els seus bons resultats. Tanmateix, un centre universitari ha d'oferir més oportunitats educatives, ha d'actuar en la generació de coneixement i difondre el seu esperit a la societat. Amb aquesta finalitat, el CESDA desenvolupa cursos de postgrau, fomenta la investigació científica i realitza esdeveniments esportius, conferències, cursos i activitats de divulgació.

estudis impartits

L'oferta d'estudis del CESDA el curs 2014/2015 constava d'un curs oficial i dos ensenyaments específics a la URV:

– Diplomatura en Pilot d'Aviació Comercial i Operacions Aèries

Centre d'Estudis Aeronàutics Avançats (CESDA) OM de 9 de maig de 1995. El 21 de maig de 2015 es va rebre una resposta positiva perquè al final del curs 2014/2015 - [document PDF] (9)

9

– Graduat superior en aviació comercial. Pilot d'aviació (títol en extinció)

– Llicenciat en Administració d'Empreses Aeronàutiques i Operacions Aeronàutiques (títol propi)

Llicenciat en Pilot d'Aviació Comercial i Operacions Aèries

Tradicionalment, el contingut del currículum de pilots de vol s'ha modelat segons les normes de la Direcció General d'Aviació Civil i recentment s'ha adaptat a les directrius internacionals de les JAA (Joint Aviation Authorities), tal com es coneix actualment. com a reglaments de la tripulació de vol. Fins i tot tenint en compte la millora que suposa l'homogeneïtzació dels continguts a la majoria de països, queda clar que es tracta d'un enfocament mínim. Al CESDA, les assignatures obligatòries s'imparteixen d'acord amb la normativa de l'EASA i es duen a terme plenament i amb tota la dedicació necessària per a l'aprenentatge d'estil universitari. Això no té cap altre objectiu que garantir que els pilots formats al CESDA contribueixin amb més seguretat i eficàcia a les operacions de vol i estiguin ben equipats per estar al dia en el futur de les grans evolucions tecnològiques que està experimentant el sector de l'aviació i a les quals ha d'estar sotmès. .

Al costat dels coneixements essencials que ha d'adquirir un pilot d'aviació, el CESDA inclou en els seus plans d'estudi disciplines amb una clara tradició universitària i humanitària que, a més de fragmentar la formació, indueixen sinergies amb disciplines JAR.

El CESDA ha implementat aquesta estratègia educativa d'aprofundiment i ampliació rigorosa dels coneixements de JAR des dels seus inicis, ambdós amb el propi títol de Postgrau Superior en Aviació Comercial. Pilot de Transport Aeri (en supressió) com a títol oficial a la sol·licitud, adaptat a Bolonya, Pilot d'Aviació Comercial i Grau en Operacions Aèries.

El Grau en Pilot d'Aviació Comercial i Operacions Aèries correspon a un títol oficial dividit en quatre disciplines acadèmiques. En total, l'estudiant ha de cursar 240 punts ECTS, dels quals 60 corresponen a ensenyaments d'educació bàsica, 162 a ensenyaments obligatoris (inclosos 12 punts ECTS del Grau) i 18 punts a assignatures optatives.

Aquests estudis preparen els estudiants per a l'obtenció de la seva llicència de pilot comercial i habilitació per a volar instruments i aeronaus multimotor i monomotor regulats pel Ministeri de Foment.

Centre d'Estudis Aeronàutics Avançats (CESDA) OM de 9 de maig de 1995. El 21 de maig de 2015 es va rebre una resposta positiva perquè al final del curs 2014/2015 - [document PDF] (10)

10

La distribució dels crèdits és la següent:

Cursos bàsics i obligatoris

Tipus de curs (*) Ponto ECTS

VFR OB 3 Comunicacions primàries

Instruments bàsics de vol OB 3

Estructura de l'avió OB 6

Introducció a les finances FB 6

Principis bàsics de la física FB 6

Principis de vol I FB 6

Temps bàsic FB 6

FB navegació general 6

Informàtica aplicada FB 6

Fonaments de matemàtiques FB 6

Fisiologia bàsica a l'aviació FB 6

Segon contacte IFR OB 3

Introducció a la legislació aeronàutica FB 6

Procediments operatius a l'OB 6

Instruments de vol avançats OB 3

Motors OB 6

OB 6 radionavegació

Gestió estratègica de les línies aèries

OB 3

Psicologia de l'aviació i factors humans FB 6

Guia de vol a l'OB 6

Rendiment dels motors senzills lleugers OB 3

Introducció a l'OB 3 Planificació de vol

Meteorologia Aplicada OB 3

Centre d'Estudis Aeronàutics Avançats (CESDA) OM de 9 de maig de 1995. El 21 de maig de 2015 es va rebre una resposta positiva perquè al final del curs 2014/2015 - [document PDF] (11)

11

Príncep del Vol II OB 6

Tercer instruments electrònics i automatismes OB 6

Sistemes avançats i electricitat OB 9

Ràdio de navegació avançada OB 6

Màrqueting de línies aèries OB 3

Legislació aeronàutica OB 3

Procediments operatius II OB 3

Meteorologia avançada OB 3

Príncep del Vol III OB 6

OB 6 rendiment de vol compost

OB 6 planificació de vol

Instruccions de vol II OB 6

Psicologia i recursos humans a la cabina OB 3

Quarta instrucció de vol III OB 6

Operació i sistemes per a aeronaus comercials I OB 6

Operacions i Sistemes d'Aeronaus Comercials II OB 6

OB 3 gestió aeroportuària

OB 6 Investigació d'accidents

Manual OB 3

Realització del projecte de batxillerat OB 12

Matèries optatives de l'OP 18 de l'Elecció d'Estudiants

assignatures optatives

Tipus de curs (*) Ponto ECTS

Quarta etapa externa OP 12

Dret de societats OP 6

Base legal per al transport aeri OP 6

La Direcció d'Aerolínies OP 3

Centre d'Estudis Aeronàutics Avançats (CESDA) OM de 9 de maig de 1995. El 21 de maig de 2015 es va rebre una resposta positiva perquè al final del curs 2014/2015 - [document PDF] (12)

12

Principis de l'astronomia OP 3

Geografia OP 3

Xarxes telemàtiques OP 3

Anglès d'aviació OP 3

OP 3 primers auxilis

Dietètica i nutrició OP 3

Activitats universitàries reconegudes OP 6

Factors humans a l'aviació OP 3

OP 3 Tècniques de comunicació

(*) EF: Educació Bàsica

OB: Obligatori

ON: Optiva

Procés de reciclatge per a estudiants de postgrau en aviació comercial. pilot de transport aeri

El 16 de desembre de 2011 el Consell Universitari (Ministeri d'Educació) va acceptar els canvis en el pla d'estudis que condueixen al Diploma oficial d'Aviació Comercial i Pilot d'Operacions Aèries, que permet l'adaptació dels estudis davant el títol de Grau Superior d'Aviació Comercial de la URV. Pilot de transport aeri (GSAC-PTLA).

Així, els estudiants amb títol propi de la URV GSAC-PTLA per al curs 2011/2012 poden sol·licitar el canvi de títol pel Grau de Pilot d'Aviació Comercial i Operacions Aèries. Des d'aleshores, una mitjana de vint-i-cinc estudiants per curs acadèmic han obtingut el títol d'aquesta manera.

L'aprovació dels canvis en l'informe d'exàmens del Consell de la Universitat també ofereix als estudiants que no han acabat la seva pròpia formació l'oportunitat de sol·licitar un ajust.

Centre d'Estudis Aeronàutics Avançats (CESDA) OM de 9 de maig de 1995. El 21 de maig de 2015 es va rebre una resposta positiva perquè al final del curs 2014/2015 - [document PDF] (13)

13

Curs d'adaptació al Grau de Pilot d'Aviació Comercial i Operacions Aèries per a professionals de l'AtPL amb equivalència a títol universitari d'acord amb l'ordre de 9 de maig de 1995.

En la resolució de 21. El maig de 2015, l'Organització per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) va emetre informe positiu sobre la sol·licitud de modificació de l'informe de diplomatura de la URV en aviació comercial i operacions aeronàutiques per reconèixer el curs d'adaptació als autoritzats. ATPL professionals que tinguin l'equivalència del títol de transport aeri amb el títol de diplomat universitari, en els termes del decret de 9 de maig de 1995 (núm BOE 117 de 17 de maig de 1995), presentat pel CESDA.

Aquesta resolució estableix que els professionals que tinguin paritat podran accedir al curs d'adaptació per obtenir el títol oficial que s'imparteix al CES-DA amb el reconeixement de 180 ECTS i hauran de cursar 60 ECTS.

Així, es preveu activar aquest procés d'adaptació semipresencial el proper curs 2015/2016.

Llicenciat en Administració d'Empreses Aeronàutiques i Operacions Aèries

Aquests estudis pretenen aprofundir en els coneixements necessaris per a la planificació i gestió de rutes, xarxes i operacions en l'operació de transport aeri.

Aquest grau té com a objectiu formar especialistes en la gestió d'empreses d'aviació, que al seu torn tinguin un coneixement especial de les característiques i responsabilitats de l'activitat aeronàutica. Aquest factor és especialment important per a la presa de decisions en aquest tipus de negoci.

L'enfocament d'aquests estudis és un enfocament de dos cicles amb dos cursos acadèmics per trimestre. cicle. La càrrega lectiva total és de 304,5 unitats.

El pla d'estudis inclou, d'una banda, els ensenyaments anomenats obligatoris que coincideixen amb els exigits per la normativa JAR per accedir al títol de Pilot de Transport Aeri, complementats amb altres que contribueixen a fer d'aquests estudis de caràcter universitari. Tanmateix, els estudiants no fan cursos relacionats amb la formació en vol, ja que l'objectiu no és obtenir una llicència de pilot. La formació complementària se centra en temes de gestió i administració d'empreses que faciliten la posterior integració dels estudiants en l'àrea de companyies aèries i altres companyies d'aviació.

L'estudiant ha de superar un total de 20 assignatures obligatòries del 1r cicle, que atorguen fins a 127,5 notes acadèmiques, i 21 assignatures obligatòries del segon cicle, que sumen 127,5 punts, a més de la necessitat de cursar 18 assignatures optatives. unitats de crèdit i 31,5 unitats escollides lliurement per l'estudiant.

Centre d'Estudis Aeronàutics Avançats (CESDA) OM de 9 de maig de 1995. El 21 de maig de 2015 es va rebre una resposta positiva perquè al final del curs 2014/2015 - [document PDF] (14)

14

La distribució dels crèdits és la següent:

primera estació

cursos obligatoris

primer any

Unitats semestrals de la disciplina

Comunicació I 6 2

Meteorologia I 6 1s

Navegació I 6 1

Aeronàutica 9 Anual

Dret aeri I 4.5 2

Psicologia I 6 2n

Medicina Aeronàutica I 4.5 1r

Informàtica des de fa 9 anys

Economia, gestió i planificació I 9 Anual

Dret Laboral i Mercantil I 6 1r

Segon any

curs de crèdit semestral

Comunicació II 6 2

Meteorologia II 6 2n

Navegació II 6 1

Rendiment i planificació del vol I 6 1

Plans I 6 2n

Dret aeri II 4.5 1

Psicologia II 4.5 1s

Medicina Aeronàutica II 4.5 2n

Finances, gestió i planificació II 13.5 Anualment

Informàtica II 4.5 2n

Centre d'Estudis Aeronàutics Avançats (CESDA) OM de 9 de maig de 1995. El 21 de maig de 2015 es va rebre una resposta positiva perquè al final del curs 2014/2015 - [document PDF] (15)

15

Segona temporada

Tercer any

Unitats semestrals de la disciplina

Finances, gestió i planificació III 13.5 Anual

Meteorologia III 6 1r

Navegació III 6 1

Principis del vol I 6 1

Planificació i rendiment del vol II 6 1

Voar II 6 2n

Seguretat del vol I 4.5 1

Llei d'aviació III 4.5 2

Dret laboral i mercantil II 4.5 2

Informàtica III 4.5 2n

Flight Simulator I 4.5 1

Trimestre de Cursos

Unitats semestrals de la disciplina

Finances, gestió i planificació IV 13.5 Anual

Fly III 6 1r

Navegació IV 6 1r

Inicis Volum II 6 1r

Planificació i rendiment del vol III 6 2

Seguretat en vol II 4.5 1

Simuladors de Voo II 4.5 2n

Dret laboral i mercantil III 4.5 2

Informàtica IV 4.5 1

Psicologia III 6 2n

Centre d'Estudis Aeronàutics Avançats (CESDA) OM de 9 de maig de 1995. El 21 de maig de 2015 es va rebre una resposta positiva perquè al final del curs 2014/2015 - [document PDF] (16)

16

assignatures optatives

unitats temàtiques

Fonaments científics aeronàutics I 4.5

La base científica de l'aviació II 4.5

Dietètica i nutrició 4.5

Història de l'aviació 4.5

Introducció a la cosmologia i l'astrofísica 4.5

Dret corporatiu 4.5

En línia amb l'objectiu general del Colégio Oficial de Pilotos da Aviação Comercial (COPAC) d'oferir als pilots una formació no només futura sinó també actual a nivell universitari, el CESDA va posar en marxa un estudi per analitzar el perfil, la dinàmica i les necessitats de formació d'aquest col·lectiu. amb l'objectiu d'ampliar la formació universitària al grup de pilots actualment en activitat.

Els estudis universitaris que ofereix el CESDA als pilots no es basen, com en el cas dels estudiants presencials, en requisits JAR prèvia aprovació. Per als pilots en actiu, l'objectiu és garantir la formació contínua i l'actualització dels coneixements de nivell universitari en una professió altament tècnica, en constant i ràpid desenvolupament.

El curs 2014/2015, i de manera similar al que ha passat des del curs 2002/2003, s'imparteix a distància el títol de Grau Superior d'Operacions Aeronàutiques i Direcció d'Operacions Aeronàutiques.

guia de vol

La formació en vol és una altra assignatura del pla d'estudis, desglossada en cursos individuals durant els últims tres anys. Cada tema conté exercicis de vol reals i simulats segons el nivell d'entrenament de l'alumne.

En cada exercici de vol, l'estudiant té una reunió inicial (briefing) amb l'instructor per preparar el vol, després es realitza el vol i després es fa una reunió (debriefing) per analitzar l'exercici.

Els exercicis de vol realitzats durant el curs 2014/2015 es resumeixen a la taula següent:

Centre d'Estudis Aeronàutics Avançats (CESDA) OM de 9 de maig de 1995. El 21 de maig de 2015 es va rebre una resposta positiva perquè al final del curs 2014/2015 - [document PDF] (17)

17

vol sintètic

Horari de vol del simulador 767:30 FNPTII 1020:00 MCC

volum real

Vol únic motor hores 1563:55

Temporitzador multimotor 1267:45

Hores de voo visual (VFR) 1059:10

Instrumentflyvetimer (IFR) 1592:30

Hores d'estudiant volant en solitari (VFR) 550:45

Total d'hores del curs ATPL (vol + simulador) 4372:40

seminaris

En el marc de la metodologia establerta al CESDA, un dels pilars bàsics són els seminaris. Aquests seminaris s'han articulat en tres àmbits diferenciats amb objectius, periodicitat i dinàmiques clarament diferenciats:

– Les guies pedagògiques són un suport per a la docència que s'imparteix en horari de classe. Els tutors estan disponibles en determinats moments de la setmana, quan l'estudiant pot obtenir orientació sobre determinades assignatures.

– La tutoria acadèmica dóna a l'estudiant una orientació global dels estudis i assenyala accions proactives i planificació universitària. El professor truca regularment a l'escola tutoria amb qui parla de problemes relacionats amb el procés d'aprenentatge, la matrícula, l'adaptació als estudis, les relacions amb altres professors, etc.

- Els exercicis d'aviació tenen com a objectiu apropar els alumnes a la seva professió i als seus trets més característics. Una part central d'aquests seminaris són les discussions aeronàutiques i les discussions a l'aula sobre diversos temes rellevants per a l'estudiant i el futur pilot.

Qualitat docent al CESDA

El CESDA, per garantir uns bons nivells de qualitat formativa, incorpora protocols ben descrits en manuals als seus procediments interns de funcionament, tant per als cursos teòrics com per als vols pràctics.

Centre d'Estudis Aeronàutics Avançats (CESDA) OM de 9 de maig de 1995. El 21 de maig de 2015 es va rebre una resposta positiva perquè al final del curs 2014/2015 - [document PDF] (18)

18

Una de les eines que permet mesurar el nivell de satisfacció de l'alumnat i que serveix per millorar la qualitat de la docència són les enquestes que es fan cada quatre mesos. A continuació es resumeixen els resultats del curs 2014/2015 i la seva comparació amb cursos anteriors:

curs acadèmic

2014/2015

curs acadèmic

2013/2014

curs acadèmic

2012/2013

curs acadèmic

2011/2012

curs acadèmic

2010/2011

Puntuació mitjana de l'assignatura el primer any

7,54 de 10

8,0 sobre 10 8,0 sobre 10 7,2 sobre 10 7,1 sobre 10

Nota mitjana de l'assignatura de segon curs

8,06 de 10

8,3 de 10 7,6 de 107,75 de

107,0 mod 10

Nota mitjana de les assignatures de tercer curs

8,86 de 10

7,8 sobre 10 8,3 sobre 10 7,6 sobre 10 7,3 sobre 10

Mitjana de la nota de quart curs

6,93 mod 10

8,3 de 10 7,7 de 10 6,9 de 10 7,4 de 10

Valoració mitjana del professorat del centre

9,01 de 10

9,0 sobre 10 8,5 sobre 10 8,2 sobre 10 8,1 sobre 10

Valoració mitjana dels instructors de vol

9,25 de 10

9,2 de 10 9,2 de 10 9,2 de 10 9,1 de 10

Curs MCC

El CESDA, amb el reconeixement de l'ATO, inclou en el Grau de Pilot i Operacions Aèries d'Aviació Comercial i, en procés de concloure el Grau Superior d'Aviació Comercial, un curs MCC (Cooperació Multitripulació) que es desenvolupa exclusivament al seu habitacions. Aquest és un curs obligatori per obtenir una llicència de pilot comercial.

L'objectiu d'aquest curs és adquirir experiència en coordinació de la tripulació per a l'operació segura i eficient d'avions multimotor i tripulació en condicions de vol IFR. Per a això, s'ha de garantir que l'assignatura abasta els coneixements següents:

– Curs de factors humans i gestió de recursos de tripulació (CRM).

– Programa de coneixements teòrics, d'un mínim de 25 hores, que ha de contenir temes com: Planificació de vol, Sistemes d'aeronaus, Simulador, etc.

Centre d'Estudis Aeronàutics Avançats (CESDA) OM de 9 de maig de 1995. El 21 de maig de 2015 es va rebre una resposta positiva perquè al final del curs 2014/2015 - [document PDF] (19)

19

– Programa de formació en vol, homologat per l'autoritat aeronàutica i amb una durada mínima de 20 hores. El curs CESDA MCC inclou 60 hores de temps de vol.

– El programa MCC CESDA consta de:

Cursos teòrics:

• Curs CRM i Factors Humans 6 hores

• Curs de tècnic de vol de 32 hores

Cursos de vol sintètic que consta de 15 sessions de simulador:

• 2 sessions FBS (Fixed Base Simulator).

• 6 sessions de simulador (operacions generals de vol IFR)

• 1 sessió d'avaluació preliminar (control de progrés)

• 4 sessions de LOFT (entrenament en vol d'orientació en línia)

• Avaluació final: verificació MCC

postgrau

Curs de qualificació d'instructor de vol

El curs 2014/2015, el CESDA va impartir una versió del Curs de Qualificació d'Instructor de Vol - FI(A), formant un total de quatre alumnes. Aquest curs ha estat classificat per COPAC com un dels millors cursos d'instructors de vol d'Espanya.

Aquest curs té un format universitari tenint en compte la qualitat dels seus continguts i estructura, els mètodes d'ensenyament, aprenentatge i avaluació utilitzats i la qualificació del professorat implicat. Consisteix en una part de docència teòrica presencial amb sessions expositives i interactives, treballs i resolució de problemes, en un total de 43 hores teòriques. Els principals temes que aprenen els alumnes són:

– Accions humanes i limitacions

- Tècniques de presentació

– Riscos derivats de la simulació de fallades d'avions

– Procediments docents

– Processos d'aprenentatge

- Aprenentatge basat en la resolució de problemes

– Aprenentatge electrònic

Centre d'Estudis Aeronàutics Avançats (CESDA) OM de 9 de maig de 1995. El 21 de maig de 2015 es va rebre una resposta positiva perquè al final del curs 2014/2015 - [document PDF] (20)

20

La part experimental consta de 5 hores de vol FNTP II simulat i 30 hores de vol real (25 hores amb instructor i 5 hores compartides). Al final de curs, el professorat es reuneix en una reunió per avaluar individualment cada alumne.

A més, també s'han realitzat els següents cursos modulars:

Curs de qualificació instrumental per a instructors de vol - IRI

Curs de certificació de classe d'avió multimotor d'un sol pilot per a Flyveinstruktør - CRI

Curs de qualificació de vol instrumental per a instructor de vol monomotor - IR (SE)

Curs de Qualificació d'Aeronaus Multimotor - ME

Tots aquests cursos estan homologats per l'Agència Estal de Seguretat Aèria (AESA).

Extensió universitària i altres activitats educatives

Dia CEDA

El passat 11 de febrer el CESDA va organitzar la segona Jornada CESDA, que va coincidir amb la celebració de la VI Jornada de Formació Professional.

És una jornada plena d'activitats pensades perquè professors i alumnes comparteixin una estona lliure durant un dia sense classes. L'objectiu és crear un marc de col·laboració i aprenentatge entre alumnes i professors en un entorn menys acadèmic i més relaxat, mitjançant la realització de diferents activitats relacionades amb l'orientació professional, així com altres activitats recreatives relacionades amb l'aviació. La jornada d'activitats va estar oberta a tots els alumnes del centre, així com als antics alumnes que hi van voler participar.

Va tenir lloc a la sala de sortides del mateix centre i va comptar amb la presència del Sr. Romà Andreu, departament de Màrqueting del Centre, Dr. Miquel Traveria Sr. Carlos Asín, el periodista Sr. Paco Gamez i la Sra. María Andrés Amo, controladora aèria de l'aeroport de Reus.

A la tarda s'han realitzat activitats de caràcter més lúdic, realitzades pels alumnes de 2n i 3r del CESDA i coordinades pel professor Sr. Enrique Saavedra.

Visita a la torre de control de l'aeroport de Reus

Visita a la torre de control de l'Aeroport de Reus - Els alumnes de primer de grau han visitat les instal·lacions de control aeri de l'aeroport de Reus en el marc del curs de comunicació VFR com a taller pràctic amb els continguts desenvolupats en la disciplina anterior.

Centre d'Estudis Aeronàutics Avançats (CESDA) OM de 9 de maig de 1995. El 21 de maig de 2015 es va rebre una resposta positiva perquè al final del curs 2014/2015 - [document PDF] (21)

21

conferències i seminaris

El CESDA inclou en la seva estratègia educativa l'organització de conferències sobre temes relacionats amb l'aviació considerats tangencialment a través de l'economia, el dret o la història. Aquestes jornades i seminaris estan a càrrec de reconeguts experts en cada àrea de coneixement que ja han celebrat diverses edicions a causa del seu èxit en cursos anteriors. Durant el curs 2014/2015 destaquem els següents:

– "La crisi de l'euro: de l'economia a la política i més enllà", impartit pel Dr. Xavier Ponce, professor de la Facultat d'Economia i Empresa de la URV. desembre 2014.

– “Experimental... llarg camí fins al principi”, sessions a càrrec del Sr. Enrique Saavedra, enginyer aeroespacial i professor associat del centre. febrer 2015.

- "Disseny d'Infraestructures Aeroportuàries", sessions impartides pel Sr. Joan Amatllé, enginyer aeronàutic. març de 2015.

– "Ciutats, aeroports i sistemes aeroportuaris", impartit pel Dr. Josep Olive-ras, professor de geografia regional de la URV. març de 2015.

Participació en actes informatius

Visita a centres educatius de Catalunya

Durant el curs 2014-2015 hem continuat la iniciativa de visitar centres privats i concertats d'arreu de Catalunya per impartir una conferència titulada "Per què volen els avions?" on es donen alguns conceptes bàsics de la física de manera molt didàctica.

Aquestes conferències estan adreçades a alumnes dels centres A' i B' de secundària, tot i que en casos concrets també s'han impartit a alumnes de quart d'ESO a petició.

Els professors de centre van ser assignats per impartir aquestes conferències als centres que les sol·licitaven. En total s'han realitzat 4 entrevistes. Aquests són els centres on es van fer:

– Montessori-Palau

– A sala Reus

– Tarragona-rummet

- Barcelona mateixa

També hem mantingut la iniciativa de visitar els centres de formació de professionals del manteniment aeronàutic, amb alumnes de primer curs al centre, per informar-los d'una manera molt didàctica de tot el procés de formació dels tècnics de manteniment aeronàutic Part 147, i perquè els alumnes del centre

Centre d'Estudis Aeronàutics Avançats (CESDA) OM de 9 de maig de 1995. El 21 de maig de 2015 es va rebre una resposta positiva perquè al final del curs 2014/2015 - [document PDF] (22)

22

disposa de més informació sobre altres aspectes relacionats amb la seguretat en les activitats aeronàutiques.

Senyor. Enrique Saavedra, enginyer aeronàutic i professor associat del centre, va ser l'encarregat d'organitzar aquestes visites. Aquests són els centres visitats:

– Escola de Formació Aeronàutica de Vilanova i la Geltrú (EFAV). febrer 2015.

reunions informatives

Fa dos anys es van celebrar una sèrie de reunions informatives a les principals ciutats de l'estat espanyol per donar a conèixer el CESDA. Aquestes sessions estan enfocades principalment als estudiants de secundària.

En concret, van ser quatre, i les ciutats visitades van ser:

- Barcelona (taxes)

- València

- Andorra

Durant la jornada universitària, han participat en les següents accions:

– Volta a Espanya: del 19 al 24 d'octubre de 2014 diversos instituts van participar en format fira per donar a conèixer el centre. Van visitar les ciutats de Palma de Mallorca, Barcelona, ​​​​Sevilla, Tenerife i Las Palmas.

- UDAG de Madrid: el 16 de març de 2015 es van realitzar visites a diversos centres de secundària de la ciutat de Madrid.

Mitjançant Unitour, han participat en les següents accions:

– Unitour Andorra: exposició se celebrarà el 17 de novembre de 2014 a Andorra la Vella.

– Unitour Zaragoza: exposició celebrada el 15 de gener de 2015 a Saragossa.

– Unitour València: exposició celebrada el 29 de gener de 2015 a València.

– Unitour Málaga: exposició celebrada el 3 de febrer de 2015 a Màlaga.

buscar

El CESDA, conscient que qualsevol projecte educatiu d'àmbit universitari ha de basar la seva sostenibilitat en la realització d'activitats de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+i), no va dubtar a desenvolupar línies d'investigació des del principi.

Centre d'Estudis Aeronàutics Avançats (CESDA) OM de 9 de maig de 1995. El 21 de maig de 2015 es va rebre una resposta positiva perquè al final del curs 2014/2015 - [document PDF] (23)

23

que possibilita un procés de retroalimentació permanent amb l'activitat docent. Des del principi es van fer els esforços necessaris per reclutar professors doctors i candidats que posteriorment iniciarien les seves tesis doctorals en àrees relacionades amb l'aviació.

Una de les característiques distintives de l'equip de recerca del CESDA és la diversitat de les seves àrees d'expertesa. del dret i l'economia a les tecnologies de la informació i de la psicologia a la meteorologia. Aquest fet aporta una gran riquesa al centre, però d'altra banda vol dir que els equips de recerca estan formats per una o dues persones. Per millorar-ne l'eficàcia, s'ha fomentat la col·laboració dels professors investigadors del CESDA amb altres grups universitaris, especialment la URV.

Les línies de recerca desenvolupades al CESDA se centren en aspectes estretament relacionats amb l'aviació que no han rebut prou atenció per part d'altres universitats espanyoles. Per tant, encara queda molt camí per recórrer per crear coneixement amb gran valor afegit i utilitat.

D'altra banda, el CESDA, en comptar amb una flota d'aeronaus en funcionament permanent i pilots en activitat permanent, ofereix una plataforma aèria única per a la recollida de dades científiques que pot ser útil a altres grups de recerca que veuen la possibilitat de desenvolupar projectes amb aeronaus. , amb instruments de mesura incorporats o la recollida d'informació mèdica i psicològica dels pilots i les seves reaccions durant el vol.

Entre la recerca i la docència, hi ha un espai on els alumnes del centre poden participar en projectes de desenvolupament i innovació proposats pel professorat. Aquesta línia també es va reforçar i ja ha donat bons resultats i s'espera més en el futur.

Tal com s'indica a la memòria anual 2012-13, un dels esdeveniments més importants en l'àmbit de la recerca durant aquest any ha estat la publicació del professor Dr. Cristina Casamitjana Olivé del Departament de Mercantil, Treball i Seguretat Social de la Facultat de Dret de la UB. El director de la tesi va ser el Dr. Antoni Font i Ribas, catedràtic de dret empresarial de la UB i com a codirector Dr. Teresa Franquet Sugrañes, professora de dret mercantil de la URV.

Arran de la lectura de l'esmentada tesi doctoral, el curs 2013-14 es va publicar el llibre: Análisis jurídico de la competencia en el mercado aeroportuario español. Els límits del desenvolupament de la infraestructura aeroportuària a Espanya, de Tirant lo Blanch, València, febrer de 2014.

D'altra banda, el diari continua escrivint:

– “Aplicació de la comptabilitat de gestió en el sector de l'aviació”

Responsable de la professora Sra. M. Dolors Pellicé, estudiant de doctorat del Departament d'Economia de l'Empresa de la URV Business School, en Ph.D. en economia i empresa. El supervisor expert és el Dr. Antoni Terceño Gómez i codirector és el Dr. Fernando Campo Plana.

Centre d'Estudis Aeronàutics Avançats (CESDA) OM de 9 de maig de 1995. El 21 de maig de 2015 es va rebre una resposta positiva perquè al final del curs 2014/2015 - [document PDF] (24)

24

Els projectes realitzats durant el curs 2014/2015 són:

– Projecte XFA-3

Es tracta d'un projecte de diversos anys per desenvolupar un prototip d'avió ultralleuger a escala humana.

Figura 1: Fotografia de l'avió XFA-3 amb les ales acabades

Aquest projecte és fruit d'un acord de col·laboració entre CESDA i l'empresa FAQSIL ENGINEERING SL i està liderat pel professor i enginyer Sr. Enrique A. Saa-vedra.

Aquest projecte ofereix un alt valor educatiu ja que els alumnes del CES-DA participen en el treball final de quart curs.

– SKATE PLANE Projecte XSA-3

Es tracta d'un projecte plurianual per desenvolupar un prototip de planador a escala humana.

Centre d'Estudis Aeronàutics Avançats (CESDA) OM de 9 de maig de 1995. El 21 de maig de 2015 es va rebre una resposta positiva perquè al final del curs 2014/2015 - [document PDF] (25)

25

Aquest projecte és propietat i està gestionat pel professor i enginyer Enrique A. Saave-dra.

Aquest projecte ofereix un alt valor educatiu ja que els alumnes del CESDA hi participen com a part del seu pla d'estudis final.

- Tauletes Project Touch per a instrucció de vol

En aquest projecte, estem treballant per integrar una tauleta tàctil a l'ensenyament quotidià.

Després d'estudiar i avaluar les millores que les tauletes tàctils aporten a l'ensenyament de l'entrenament en vol durant el curs del 14/13 i principis del 14/15, els resultats es van presentar en format conferència a la conferència EATS 2014 a Berlín ( European Airline Training Simposi) el 5 de novembre de 2014.

– Projecte JEDI-ACE per a sistemes antigel d'avions

El CESDA juntament amb la URV va sol·licitar per al curs 2011/2012 participar en el programa JEDI ACE (Japan-European Collaborative Exploration of Deicing Aircraft) finançat pel 7è Programa Marc de la Comissió Europea. Es tracta d'un projecte d'R+D coordinat entre Europa i Japó basat en la nova generació de sistema antigel d'ala d'avió.

El projecte JEDI ACE té com a objectiu explorar i desenvolupar noves tecnologies per a ser utilitzades per combatre el gel dipositat a les ales dels avions comercials d'última generació. El grup FiCMA, de la URV, lidera, juntament amb el CESDA, el desenvolupament de sensors de gel integrats en el sistema de protecció del gel.

Els membres del consorci són l'Institut Fraunhofer d'Alemanya, l'empresa francesa Dassault Aviación i URV, en representació d'Europa, i l'Institut Tecnològic de Kanagawa.

Figura 2: Fotografia de l'ala del prototip XSA-3

Centre d'Estudis Aeronàutics Avançats (CESDA) OM de 9 de maig de 1995. El 21 de maig de 2015 es va rebre una resposta positiva perquè al final del curs 2014/2015 - [document PDF] (26)

26

(KAIT), Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) i Fuji Heavy Industries (FHI-Subaru) pel costat japonès.

El curs 14/15 va ser el tercer any que es va mantenir la recerca en el projecte i es van complir tots els terminis establerts per a la secció de sensors de gel de la URV. CESDA va continuar participant com a centre de subcontractació de treballs d'R+D.

JediAce Partners presentarà el projecte a Aerodays 2015 a Londres (20-23 d'octubre de 2015).

El consorci JEDI-ACE presentarà els nous resultats a la conferència OPTICS a Brussel·les (17-18 de desembre de 2014).

Els socis de JediAce participen a la conferència SAE a l'International Aircraft, Engine and Structure Freezing Congress a Praga (juny de 2015).

comunitat

Al Centre d'Estudis Avançats d'Aviació es desenvolupen diverses activitats socials, unes internes i altres destinades a arribar a un públic més ampli fora del CESDA. Durant el curs 2014/2015 destaquem els següents esdeveniments:

Obertura del curs 2014/2015

El 14 de novembre de 2014 es va celebrar la inauguració del curs 2014-2015. La conferència inaugural va anar a càrrec del Dr. Josep Oliveras, catedràtic de geografia regional de la URV.

La ubicació escollida va ser la sala gran de la Facultat d'Economia i Empresa de la URV. Vam comptar amb la presència del Dr. Cristina Casamitjana, directora del CES-DA, i membres de la Fundació Rego: Dr. Josep Anton Ferré, rector de la URV. Senyor. Joaquim Nin, president del Comitè Executiu de la Fundació Rego i representant territorial del Govern de la Generalitat de Tarragona; Cdt. Luis Ignacio Lacasa, rector del COPAC, i el Sr. Marc Arza, regidor d'Innovació, Empresa i Ocupació de l'Ajuntament de Reus.

Al final de l'acte es va lliurar el premi a l'excel·lència acadèmica a l'estudiant David Asensio Ortiz de Pinedo. També es va fer un reconeixement al Dr. Josep Manel Ricart, vicerector de Ciència i Polítiques de Recerca, pel seu compromís personal, així com als Srs. Lluís Baeza i Marcos Martínez de Irujo, antics alumnes del CESDA, per l'excel·lent trajectòria professional dels antics alumnes del CESDA.

Centre d'Estudis Aeronàutics Avançats (CESDA) OM de 9 de maig de 1995. El 21 de maig de 2015 es va rebre una resposta positiva perquè al final del curs 2014/2015 - [document PDF] (27)

27

Benvinguts a bord 2014

Durant el curs 2014-15 s'han celebrat dues jornades Welcome on Board, concretament el dissabte 13 de desembre de 2014 i el dissabte 14 de març de 2015. Corresponen a la sisena i setena edició d'aquest tipus de jornades, on els participants van tenir la oportunitat de gaudir d'una sessió amb un dels simuladors CESDA acompanyats d'un instructor de vol, que s'ha convertit en una primera aproximació a la professió de pilot per a joves estudiants. 16 famílies van participar en la primera i 12 en la segona.

incendis

CESDA va participar en la seva campanya de comunicació externa a les fires següents:

– Fira de l'Educació de Barcelona, ​​celebrada del 18 al 22 de març de 2015. Al seu estand, el CESDA va facilitar informació personal a tots els interessats que hi assistien.

– ExpoJove Girona, celebrada els dies 15 i 16 d'abril de 2015. Al seu estand, el CESDA va facilitar les dades personals a tots els interessats que hi assistien.

– Al llarg del recorregut universitari, va participar en diverses exposicions “solidàries”, on l'import pagat per la participació es destina a una entitat concreta, com la Fundació Carreras, per exemple. L'objectiu d'aquestes exposicions és promocionar el centre.

Durant el curs 2014-2015, les següents escoles van participar en exposicions:

• Ágora Sant Cugat

• Sant Pere - Barcelona

• Sant Esteve nu

• Escola Francesa Bon Soleil - Barcelona

- Serem convidats i participarem en les següents exposicions:

• Escola Alemanya – Barcelona

• Escola Internacional Europa – Sant Cugat

• Bon fòrum solar - Reus

Centre d'Estudis Aeronàutics Avançats (CESDA) OM de 9 de maig de 1995. El 21 de maig de 2015 es va rebre una resposta positiva perquè al final del curs 2014/2015 - [document PDF] (28)

28

dia obert

El Centre d'Estudis Avançats d'Aviació va fer una visita pública el 18 d'abril de 2015, on els interessats a estudiar al CESDA i les seves famílies van poder veure les instal·lacions i els avions, així com el personal del centre.

Unes 70 famílies han participat i han seguit les activitats previstes durant tot el matí.

En la presentació el Dr. Cristina Casamitjana, directora del CESDA. Dr. Jordi Gavaldà, representant del rector de la URV. Senyor. Mattia Fini, responsable de Formació CESDA. Cdt. Santiago Oviedo i el Sr. Albert Blanchart, membres del Col·legi Oficial de Pilots d'Aviació Comercial (COPAC). Senyor. Marc Arza, regidor de Promoció Econòmica i Ocupació del municipi de Reus, i la Sra. Àngels González, Directora dels Serveis Educatius Comarcals de Tarragona

Onzena cerimònia de graduació de promoció, segona en l'obtenció del títol oficial

El 10 de juliol de 2015, en un context singular amb FiraReus (Tecnoparc), es va celebrar l'acte de graduació dels alumnes d'11è del centre, segon en l'obtenció del títol oficial. Vam comptar amb la presència del Dr. Cristi-na Casamitjana, directora del CESDA, i membres de la Fundació Rego: Dr. Josep Manel Ricart, vicerector de Política Científica i Recerca de la URV. Cdt. Albert Blanchart, membre de COPAC. Senyor. Marc Arza, regidor de l'Ajuntament de Reus. estudiants i famílies i membres de la comunitat universitària.

El padrí d'aquesta promoció va ser el Sr. Arturo Palavecino, antic alumne del CESDA, pilot de línia aèria i professor associat al CESDA.

organització i recursos

El Centre d'Estudis Avançats en Aviació requereix un esforç molt específic pel que fa a la gestió de personal i d'infraestructures, que el diferencia d'altres centres universitaris.

La plantilla del centre està formada per professors (PDI) i personal d'administració i serveis (PAS), i cada categoria té les seves subdivisions relacionades amb la feina i les responsabilitats que desenvolupa.

D'altra banda, la gestió d'infraestructures inclou edificis i avions i simuladors. Aquests últims són necessaris per a la implantació de la pràctica, de gran valor econòmic i estan subjectes a unes normes de seguretat molt ben definides i rigoroses.

Centre d'Estudis Aeronàutics Avançats (CESDA) OM de 9 de maig de 1995. El 21 de maig de 2015 es va rebre una resposta positiva perquè al final del curs 2014/2015 - [document PDF] (29)

29

organització

Recursos Humans

l'equip directiu

El Consell d'Administració del CESDA és l'òrgan global unipersonal al qual correspon l'administració general amb el govern i l'administració del Centre. La coordinació i gestió de les operacions de vol i entrenament són responsabilitat de l'oficial d'entrenament.

La Fundació Rego encarrega la gestió econòmica diària del centre a l'equip directiu.

Personal Acadèmic

El claustre de professors del CESDA per al curs 2014/2015, octubre-octubre de 2014, estava format per 32 professors, agrupats en diferents categories professionals:

Personal Docent i Investigador

Director docent a temps complet 2

Professor ajudant a temps complet 1

Professor a temps parcial 4

Professorat extern a temps parcial 7

Instructor visual (FI) Temps parcial 4

Substitut d'Instructor's Instrument (IFR) Completat 2

Formació multimotor (ME) Substitut completat 6

Instructors externs de cooperació multitripulació a temps parcial (MCC) 6

A la categoria MCC, els ponents i formadors externs són professionals de la indústria aeronàutica (consultors aeroportuaris internacionals, gestors de línies aèries, consultors de planificació aeroportuària, gestors i copilots d'aviació en actiu, etc.) que aporten la seva experiència al Pla de Temes d'Estudi Específic.

La demanda de mà d'obra en el sector del transport aeri, principalment de les companyies aèries, està fortament influenciada pel cicle econòmic, que fa que

Centre d'Estudis Aeronàutics Avançats (CESDA) OM de 9 de maig de 1995. El 21 de maig de 2015 es va rebre una resposta positiva perquè al final del curs 2014/2015 - [document PDF] (30)

30

que el personal docent/formador del centre pugui canviar al llarg del curs escolar.

Per minimitzar aquesta rotació, el centre manté una borsa de treball molt activa i processos periòdics de selecció del professorat.

Aquests procediments consisteixen en una fase de concurs, en què el candidat presenta un currículum raonat, i una fase d'oposició, en què imparteix una classe de la seva àrea d'especialització davant un tribunal.

En la fase de concurs s'avalua la formació acadèmica, l'experiència professional prèvia i les competències lingüístiques. En la fase d'oposició s'avalua el nivell de coneixements de la mateixa assignatura, les habilitats comunicatives, l'ús d'eines que afavoreixen la relació ensenyament-aprenentatge i l'ús de les noves tecnologies.

El tribunal està integrat per: el representant del rector de la URV, el director del centre, el titular d'Ensenyament (HT).

Personal de gestió i servei

El personal d'administració i serveis per al curs 2014/2015 està format per 9 persones en els àmbits següents:

Patró d'equip de gestió i servei

Gestió a temps parcial 1

Jornada completa administrativa i financera 2

Secretaria i suport de qualitat Jornada completa 3

Servei informàtic a temps complet 1

Director de CAMO a temps parcial 1

porter a temps complet 1

Recursos materials

El campus del CESDA està molt a prop de l'aeroport de Reus i té una superfície de 80.000 m2 de terreny, on es troben la majoria d'edificis i infraestructures.

Les construccions actuals es configuren en quatre entorns edificatoris destinats a diferents àmbits d'activitat: un edifici principal de dues plantes dedicat a l'administració i serveis del CESDA, un edifici dedicat al departament pedagògic que allotja les oficines i tutories, un entorn d'edificis individuals. connectat per una rampa central dedicada a les aules, biblioteca i laboratoris i finalment un petit edifici semblant a un hangar que allotja els simuladors de vol i els instructors.

Centre d'Estudis Aeronàutics Avançats (CESDA) OM de 9 de maig de 1995. El 21 de maig de 2015 es va rebre una resposta positiva perquè al final del curs 2014/2015 - [document PDF] (31)

31

A més, el CESDA disposa d'espai a les dependències del Reial Aeroclub Reus Costa Daurada, on hi ha l'edifici d'aviació, a més d'un espai propi als hangars de l'esmentat Aeroclube per a la flota d'avions del centre.

edificis del campus

El Campus CESDA, també anomenat Campus Aeronàutic Reus, està situat en un entorn semiurbà a 100 metres del recinte aeroportuari i molt ben comunicat, de fàcil accés des de la sortida 34 de l'autopista AP-7.

La proximitat del Campus a l'Aeroport de Reus permet una relació i connexió flexible entre les activitats que es duen a terme a les aules del centre i les relacionades amb la pròpia formació en vol.

CESDA disposa dels següents edificis i instal·lacions:

gestió

En aquest edifici de dues plantes hi ha el departament de gestió, administració i serveis del CESDA, amb la junta i la junta directiva del centre, a més de la part de coordinació de vol amb la figura HT (Cap de Formació), CFI ( cap de vol). Instrucció) i CTKI (Instructor en Cap de Coneixements Teòrics).

També ofereix els serveis de secretaria i informàtica del centre.

els mestres construeixen

L'edifici de la Facultat consta de 16 oficines amb una zona multifuncional comuna i una altra per a la recerca.

En aquest edifici també s'imparteixen tutories acadèmiques per a estudiants a càrrec de professors del CESDA.

Les oficines estan totalment equipades amb connexió a Internet per cable i sense fil.

Centre d'Estudis Aeronàutics Avançats (CESDA) OM de 9 de maig de 1995. El 21 de maig de 2015 es va rebre una resposta positiva perquè al final del curs 2014/2015 - [document PDF] (32)

32

sales d'ensenyament

L'aula consta de 4 aules comunicades per una rampa interior coberta. Les aules disposen d'infraestructura multimèdia per poder utilitzar Internet, utilitzar el projector de vídeo i so per complementar l'activitat d'ensenyament i aprenentatge amb presentacions i mitjans audiovisuals.

Disposen d'una xarxa d'estudiants autònoma amb una connexió a Internet de banda ampla dedicada a través d'un servidor que també actua com a proxy i tallafoc, i una xarxa Wi-Fi proporciona servei sense fil a tot el campus del CESDA.

biblioteca

La biblioteca del CESDA dóna suport bibliogràfic i documental a les activitats docents i de recerca que es duen a terme al centre. La biblioteca ocupa una superfície de 65 metres quadrats i actualment està formada per una base documental formada per 1.946 documents registrats: llibres, publicacions periòdiques, articles de recerca elaborats per alumnes de 4t, materials multimèdia, manuals d'avions, etc.

Durant el curs 2014/2015, la biblioteca va comptar amb set becaris.

La biblioteca ofereix assessorament, préstec, reserva i renovació.

La biblioteca també és un espai de treball i estudi per als alumnes fora de l'aula, on disposen de taules i cadires i connexió a internet via wi-fi o cable.

Com cada any, va continuar l'adquisició de nous materials: llibres, vídeos per ampliar el fons bibliogràfic del centre i subscripcions a les revistes més rellevants en l'àmbit de l'aviació: Avión Revue, Flight International, Flight i Airplane.

El curs 2014/2015, la biblioteca va mantenir el bon nivell de funcionament del curs anterior en estabilitat i qualitat. Les bases del documental estan ben establertes.

Centre d'Estudis Aeronàutics Avançats (CESDA) OM de 9 de maig de 1995. El 21 de maig de 2015 es va rebre una resposta positiva perquè al final del curs 2014/2015 - [document PDF] (33)

33

Gradsalen

La sala d'estudi té capacitat per a més de 80 persones i disposa d'equipaments multimèdia (videoprojector, so) per donar suport a tot tipus de conferències i presentacions.

Durant el curs 2014/2015 s'han realitzat diversos actes com conferències, jornades temàtiques, exàmens, presentació de treballs, etc.

infraestructures tecnològiques

Les tecnologies de la comunicació i les TIC són avui una eina fonamental en la gestió de qualsevol organització i, per tant, molt important per al Centre d'Estudis Avançats en Aviació. Les aplicacions més utilitzades al CESDA són els campus virtuals, ja siguin d'estudis presencials o no presencials, així com els programes de suport als processos administratius dels estudiants i la gestió de matrícula i matrícula.

El curs 2014/2015, l'oferta de docència presencial i no presencial va continuar basant-se en el campus virtual basat en el programari gratuït Moodle. Això

Centre d'Estudis Aeronàutics Avançats (CESDA) OM de 9 de maig de 1995. El 21 de maig de 2015 es va rebre una resposta positiva perquè al final del curs 2014/2015 - [document PDF] (34)

34

L'eina dóna suport als processos d'ensenyament i aprenentatge i és el canal ideal per a la circulació de la informació.

informació meteorològica

A partir de la web d'informació meteorològica desenvolupada en cursos anteriors, es va treballar per millorar-la i perfeccionar-la. En aquesta pàgina, instructors i estudiants poden consultar tota mena d'informació abans d'emprendre els vols d'entrenament. També proporciona accés a informació situacional i meteorològica en temps real per a la zona on es produeixen les pràctiques anteriors.

Noves aplicacions intranet en desenvolupament:

Durant tot el procés, el servei informàtic ha continuat treballant amb l'aplicació web intranet de gestió del centre, tant a nivell acadèmic com en vol i docència.

infraestructura d'aviació

laboratoris

El CESDA disposa de dos espais per a tallers. Un és per a un laboratori d'idiomes i comunicació i l'altre és per a un laboratori de construcció de simuladors. Aquesta última disposa de dues sales, una dedicada al simulador KATANA DA-20, que ha estat dissenyat i construït per 3 alumnes del centre, i una altra dedicada al disseny i construcció de nous simuladors.

Vestuari

El CESDA disposa d'una sala que serveix de vestidor. Cada alumne rep un armari per deixar les seves pertinences personals quan practiqui el vol.

Centre d'Estudis Aeronàutics Avançats (CESDA) OM de 9 de maig de 1995. El 21 de maig de 2015 es va rebre una resposta positiva perquè al final del curs 2014/2015 - [document PDF] (35)

35

domini operatiu

El CESDA manté un acord amb el Reial Aero Club de Reus per disposar d'oficines annexes a l'edifici de l'aeroclub on es desenvolupin les tasques de preparació i control de l'entrenament en vol. Aquestes oficines comprenen una zona on els estudiants poden preparar el vol i accedir a tota la informació necessària, una altra per a les sessions informatives i una altra per als instructors, així com una emissora de ràdio per al contacte constant amb els avions en vol.

simulador d'hangar

Els simuladors de vol són dispositius que simulen fidelment les característiques i tècniques de vol de l'avió.

Els simuladors operatius de CESDA ofereixen diferents opcions per simular diferents tipus d'aeronaus i estan adaptats per realitzar totes les fases de simulació necessàries, des d'instruments bàsics fins a MCC.

L'àrea de simulació consta de dues còpies de:

– Espai de simulació condicional

– sala d'informació per a instruccions preliminars de simulació

- Oficina del responsable de manteniment

- Recepció

El curs 2014/2015 es va utilitzar el simulador ALSIM 200 específicament per a la formació instrumental bàsica i per al curs MCC, a més del simulador DA42.

Centre d'Estudis Aeronàutics Avançats (CESDA) OM de 9 de maig de 1995. El 21 de maig de 2015 es va rebre una resposta positiva perquè al final del curs 2014/2015 - [document PDF] (36)

36

Durant el curs 2014/2015, el simulador Diamond DA42 es va utilitzar específicament per a l'entrenament avançat d'instruments i pràctiques d'emergència en avions multimotor, aprofitant que simulava exactament el mateix avió multimotor que volien els alumnes (DA42). ).

hangars d'aeronaus

La flota d'avions del CESDA està emmagatzemada als hangars del Reial Aeroclub de Reus. Al mateix lloc es realitzen les inspeccions i reparacions necessàries de l'aeronau, així com el seu manteniment preventiu.

Guia visual de l'aeronau

DA20A Katana 100 - EC-IIS "Gaudi"

És el primer tipus d'aeronau en què s'entrenen els estudiants. L'utilitzen en segon curs a la fase d'instrucció visual i volen un total de 90 hores, de les quals 50 són soles a bord. És un avió molt versàtil i segur, sent ideal per a la formació inicial dels estudiants.

fitxa de dades

Envergadura: 10,84m

Longitud: 7,17 m

Alçada: 2,10 m

Centre d'Estudis Aeronàutics Avançats (CESDA) OM de 9 de maig de 1995. El 21 de maig de 2015 es va rebre una resposta positiva perquè al final del curs 2014/2015 - [document PDF] (37)

37

Vingearreal: 11,60 m2

Pes inicial màxim: 750 kg

Posició mínima: Inici: 312 m Aterratge: 241 m

Límit màxim de servei: 17.600 peus (5.400 m)

Seients: 2

Motor: Rotax 912S

Potència: 100 CV

Velocitat màxima: 161 Kt (298 Km/h)

DA20A Katana 100 - EC-IIt «Universitat Rovira i Virgili»

És el primer tipus d'avió en què s'entrenen els estudiants. L'utilitzen a 2n curs a la fase d'instrucció visual i volen un total de 90 hores, de les quals 50 soles. És un avió molt versàtil i segur, sent ideal per a la formació inicial dels estudiants.

fitxa de dades

Envergadura: 10,84m

Longitud: 7,17 m

Alçada: 2,10 m

Centre d'Estudis Aeronàutics Avançats (CESDA) OM de 9 de maig de 1995. El 21 de maig de 2015 es va rebre una resposta positiva perquè al final del curs 2014/2015 - [document PDF] (38)

38

Vingearreal: 11,60 m2

Pes inicial màxim: 750 kg

Posició mínima: Inici: 312 m Aterratge: 241 m

Límit màxim de servei: 17.600 peus (5.400 m)

Seients: 2

Motor: Rotax 912S

Potència: 100 CV

Velocitat màxima: 161 Kt (298 Km/h)

DA20C Eclipse - EC-LAo «Dolors Vives»

És l'última incorporació a la flota de CESDA. Es tracta d'una aeronau versàtil que serveix tant com a primer tipus d'aeronaus en què s'instrueix als estudiants en la fase d'instrucció visual i com a introducció al vol instrumental. És un avió molt versàtil i segur, sent ideal per a la formació inicial dels estudiants.

fitxa de dades

Envergadura: 10,87m

Longitud: 7,17 m

Centre d'Estudis Aeronàutics Avançats (CESDA) OM de 9 de maig de 1995. El 21 de maig de 2015 es va rebre una resposta positiva perquè al final del curs 2014/2015 - [document PDF] (39)

39

Alçada: 2,19 m

Vingearreal: 11,60 m2

Pes inicial màxim: 850 kg

Posició mínima: Inici: 275 m Aterratge: 177 m

Límit màxim de servei: 13.120 peus (4.000 m)

Seients: 2

Motor: Continental IO-240

Potència: 125 CV

Velocitat màxima: 164 Kt (304 Km/h)

Instruccions IFR per a aeronaus

Piper PA-28R-201 ARROW III - EC-KAY «Ariane»

Aquest avió s'utilitza per augmentar el DA20C Eclipse. Es tracta d'un tren i avió retràctil de pas variable de llarg abast, molt útil per a vols a aeroports llunyans.

fitxa de dades

Envergadura: 10,6 m

Longitud: 7,31 m

Alçada: 2,13 m

Vingearreal: 13,14 m2

Pes inicial màxim: 1.247 kg

Posició mínima: Sortida: 500 m Aterratge: 450 m

Límit màxim de servei: 16.200 peus (5.000 m)

Seients: 4

Centre d'Estudis Aeronàutics Avançats (CESDA) OM de 9 de maig de 1995. El 21 de maig de 2015 es va rebre una resposta positiva perquè al final del curs 2014/2015 - [document PDF] (40)

40

Motor: Lycoming IO-360-C1C6

Potència: 200 CV

Velocitat màxima: 178 Kt (330 km/h)

Formació avançada en avions bimotors

DA42 NG - EC-JZR "Joseph Canudas"

Es tracta d'un bastidor plegable bimotor que incorpora les últimes tecnologies quant a disseny, motorització i navegació. Incorpora el sistema de navegació complet Garmin G1000. És l'últim avió que volen els alumnes de 4t abans d'acabar l'entrenament. Aquest avió s'utilitza per provar la llicència de pilot comercial, la llicència de motors bessons i la llicència d'instruments. Així, estan entrenats per navegar amb avions complexos, amb més d'un motor, en condicions meteorològiques adverses i volant de nit. Els estudiants completen un total de 55 hores de temps de vol durant aquesta fase de la seva formació.

fitxa de dades

Envergadura: 13,42m

Longitud: 8,56 m

Alçada: 2,49m

Vingearreal: 16,29 m2

Pes inicial màxim: 1.900 kg

Posició mínima: Sortida: 730 m Aterratge: 450 m

Límit màxim de servei: 18.000 peus (5.500 m)

Seients: 4

Motor: Austro E4B

Efecte: 165 HK (x2)

Velocitat màxima: 188 Kt (348 km/h)

Centre d'Estudis Aeronàutics Avançats (CESDA) OM de 9 de maig de 1995. El 21 de maig de 2015 es va rebre una resposta positiva perquè al final del curs 2014/2015 - [document PDF] (41)

41

DA42 NG - EC-KUK «Marià Fortuny»

Es tracta d'un bastidor plegable bimotor que incorpora les últimes tecnologies quant a disseny, motorització i navegació. Incorpora el sistema de navegació complet Garmin G1000. Integra dipòsits addicionals per a una major autonomia. És l'últim vol que volen els alumnes de 4t abans d'acabar els estudis. Aquest avió s'utilitza per provar la llicència de pilot comercial, la llicència de motors bessons i la llicència d'instruments. Els estudiants volen un total d'aproximadament 55 hores durant aquesta fase de la seva formació.

fitxa de dades

Envergadura: 13,42m

Longitud: 8,56 m

Alçada: 2,49m

Vingearreal: 16,29 m2

Pes inicial màxim: 1.900 kg

Posició mínima: Sortida: 730 m Aterratge: 450 m

Límit màxim de servei: 18.000 peus (5.500 m)

Seients: 4

Motor: Austro E4B

Efecte: 165 HK (x2)

Velocitat màxima: 188 Kt (348 km/h)

Centre d'Estudis Aeronàutics Avançats (CESDA) OM de 9 de maig de 1995. El 21 de maig de 2015 es va rebre una resposta positiva perquè al final del curs 2014/2015 - [document PDF] (42)

42

Simuladors (entrenament sintètic)

ALSIM 200 MCC

Aquest model de simulador ofereix un gran realisme a l'hora de simular el comportament i les característiques tècniques de tot tipus d'avions. S'utilitza en tots els cursos per oferir formació, des dels fonaments del vol instrumental, fins a viatges simulats a altres aeroports que acaben amb MCC (Multi Crew Collaboration), que és l'etapa més avançada de formació en simulador on els estudiants aprenen a pilotar un avió. amb més d'un pilot.

Dades tècniques: Aquest simulador permet simular diferents tipus d'avions, entre els quals els més importants són: Monomotor PA-28R Arrow Bimotor PA-31T Cheyenne Bimotor PA-44 Seminole Turboprop Beechcraft 200 (MCC)

Simulació de diamants DA42NG

El simulador DA42 ofereix una reproducció precisa de la cabina del Diamond DA42 bimotor real, del qual CESDA posseeix dues unitats. Així, els estudiants poden practicar amb seguretat totes les maniobres avançades que després hauran de dominar durant el vol. També pot simular el vol de nit i en totes les condicions meteorològiques i fins i tot permet el vol visual (poc habitual en simuladors), gràcies al seu sistema avançat de projecció òptica.

Dades tècniques: Aquest simulador permet simular el següent tipus d'aeronau: Bimotor Diamond DA42 TDI Twinstar

Des del departament de FSTD (Flight Simulation Training Devices) de la Fundació Rego, es va considerar necessari elaborar un pla d'acció per fer front a qualsevol incidència que es pogués produir durant una sessió de simulació al CESDA. La intenció era normalitzar els tràmits realitzats des de l'ocurrència de l'incident fins a la seva resolució per part del mantenedor de FSTD, tenint en compte totes les situacions possibles que es poguessin produir. El pla inclou no només la línia de solució, sinó també tots els documents a registrar, com ara una llista de control per funcionar sempre de la manera més completa.

Centre d'Estudis Aeronàutics Avançats (CESDA) OM de 9 de maig de 1995. El 21 de maig de 2015 es va rebre una resposta positiva perquè al final del curs 2014/2015 - [document PDF] (43)

43

El pla es complementa amb un nou etiquetatge que facilita saber en quin estat es troba el simulador. Són cartells que segueixen un codi de colors: verd si el simulador està en bon estat, groc si hi ha una exposició oberta (obre una exposició, quan el manteniment realitza una acció que no resol completament la incidència, però permet que el simulador continuï funcionant). ) i vermell si no està operatiu. El pla d'acció determina quan s'instal·larà un dels pòsters dins dels simuladors del CESDA. D'aquesta manera, quan l'instructor entra a l'àrea de control, sap immediatament si tot és correcte, si hi ha un retard obert que cal corregir o si no és operable.

CESDA i altres

- El curs 2014/2015, un total de 22 alumnes amb ruta habitual i 21 amb ruta sense nom van cursar la preinscripció universitària oficial al Curs de Pilot d'Aviació Comercial i Operacions Aèries. S'han matriculat 18 alumnes de primer curs i 17 repeteixen curs.

- El nombre d'alumnes matriculats entre les tres assignatures impartides al centre va ser de 96, dels quals:

• 89 es van examinar cara a cara.

• 7 van estudiar no presencialment.

– La mitjana d'estudiants presencials per professor (corresponent a professors a temps complet) va ser de 5,56. Si tenim en compte el professorat extern, aquest valor és de 4,24 alumnes per professor.

– El percentatge d'èxit, mesurat pel percentatge d'alumnes de quart que aprovaven l'examen de l'Agencia Espanyola de Seguretat Aèria (AESA), va ser del 84,2% per a l'onzena promoció del centre (promocions que van acabar els estudis el curs 2014/2015).

– L'índex de graduació dels estudiants de quart, calculat com el percentatge d'estudiants que ha assolit el 100% dels punts exigits en els quatre cursos d'estudis, va ser per a l'onzena promoció del 75%.

- Segons una enquesta interna realitzada durant el curs 2014/2015 entre els graduats del CESDA, la taxa d'ocupació en el sector de l'aviació arriba al 77% tres anys després de finalitzar el curs. Aquesta taxa augmenta fins al 92% d'inserció professional per als estudiants que es troben entre el 30% primer amb millor expedient acadèmic (en aquest cas, la taxa es calcula a partir d'un any després de la graduació).

- Es va impulsar el segon programa de mentoria i aquesta vegada no hi havia parelles per manca d'interès ni mentors voluntaris. Això reflecteix el bon estat de la indústria i l'alta demanda de pilots comercials.

Centre d'Estudis Aeronàutics Avançats (CESDA) OM de 9 de maig de 1995. El 21 de maig de 2015 es va rebre una resposta positiva perquè al final del curs 2014/2015 - [document PDF] (44)

44

ANNEX: INDICADORS PROFESSIONALS I PERSONALS

GRAU DE PILOT EMPRESARIAL D'AVIA COMERCIAL I D'AEROLINES

CURS 2014-15

Taula 1. Indicadors del procés d'admissió al batxillerat

Estudiants 2010/11 (*)

Estudiants 2011/12(**)

Estudiants 2012/13

Estudiants 2013/14

Alumnes 2014/15

S'ofereixen places per a nous accessos 50 50 40 40 40

Alumnes matriculats 26 25 15 13 22

Alumnes matriculats 11 19 12 12 18

(*) Inclou 11 estudiants de preinscripció universitària de nou ingrés. No inclou dos estudiants de convalidació d'estudis estrangers.

(**) Inclou 19 estudiants recentment admesos mitjançant preinscripció universitària. No inclou la matrícula gratuïta dels estudiants.

Font: Oficina d'Orientació a l'Accés a la Universitat (OAAA).

Taula 2. Indicadors del procés d'admissió de candidats, requalificacions

Estudiants 2011/12

Estudiants 2012/13

Estudiants 2013/14

Alumnes 2014/15

S'ofereixen vacants per a nous accessos 25 25 25 25

Sol·licitud en 1a opció 37 23 18 21

Relació oferta/demanda a l'opció 1 1,48 0,92 0,72 0,84

Alumnes preinscrits 37 23 18 21

Alumnes matriculats 37 23 18 21

Alumnes matriculats 36 20 16 17

% d'alumnes matriculats a la 1a opció 97,3 86,96 88,89 100%

Kilde: Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat (OOAU)

Centre d'Estudis Aeronàutics Avançats (CESDA) OM de 9 de maig de 1995. El 21 de maig de 2015 es va rebre una resposta positiva perquè al final del curs 2014/2015 - [document PDF] (45)

45

Taula 3. Nota mitjana d'admissió de l'alumnat matriculat per admissió

Accés mitjançant Students 2010/11(*)

Estudiants 2011/12(**)

Estudiants 2012/13

Estudiants 2013/14

Alumnes 2014/15

Proves d'accés a la universitat (PAU) o similar

5.864 6.293 6.979 6.61 6.748

PAU i similars que van iniciar estudis universitaris

7,67 7,39 -- -- --

Grau mitjà d'accés 6.028 6.348 6.979 6.61 6.748

Nivell d'entrada (marca de retall)

5.268 5.22 5.76 5 5.094

Kilde: Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat (OOAU)

Taula 4. Nota mitjana d'admissió dels alumnes matriculats mitjançant admissió, reclassificacions

Via d'accésEstudiants 2011/12

Estudiants 2012/13

Estudiants 2013/14

Alumnes 2014/15

Accés per a titulats universitaris 7.547 7.597 7.497 7.505

Mitjana d'entrada 7.547 7.597 7.497 7.505

Punt d'entrada de la qualificació (punt de tall) 5,37 6,29 5,76 6,23

Kilde: Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat (OOAU)

Taula 5. Indicadors de resultats acadèmics (en %)

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

Índex de rendiment acadèmic 83,4 88,54 91,24 96,29 94,04

Taxa de rendiment escolar a 1r curs

83,4 84,52 82,32 93,25 92,51

Taxa d'abandonament del sistema universitari

no. I. no. I. 0 0 0

Taxa d'abandonament del 1r any #1. cap 0 0 0

Taxa d'èxit 88,55 92,31 94,3 97,19 96,60

Font: Elaboració pròpia a partir d'informació de la base de dades CESDA

Centre d'Estudis Aeronàutics Avançats (CESDA) OM de 9 de maig de 1995. El 21 de maig de 2015 es va rebre una resposta positiva perquè al final del curs 2014/2015 - [document PDF] (46)

46

Memòria anual d'avaluació de la tasca docent del Centre d'Estudis Avançats en Aeronàutica, centre adscrit a la Universitat Rovira i Virgili

Jordi Gavaldà i Casado, representant del Rector de la Universitat de Rovira i Virgili (en endavant URV) al Centre d'Estudis Avançats Aeronàutics (en endavant CESDA) des de l'1 d'agost de 2006, emet el següent informe amb el vistiplau del Dr. Josep Anton Ferré Vidal, rector de la URV, d'acord amb la clàusula 5 de l'Acord d'Inclusió i Cooperació Acadèmica entre la URV i el CESDA, Fundació Rego.

avantpassats

El CESDA va iniciar la seva activitat l'octubre de 2001. L'any 2005, en finalitzar un cicle formatiu complet, es van produir canvis en la direcció de la Fundação Rego i en la direcció i gestió del centre. L'any 2008 la URV es va incorporar a la Fundació Rego com a patró electe, els anys 2009, 2010 i 2014 es van produir canvis en la direcció del centre i el desembre de 2011 en la direcció del Centre. El juliol de 2010 es va rebre una decisió positiva del Consell Superior d'Universitats del Ministeri d'Educació per a la docència del grau oficial de pilot i operacions aèries en aviació comercial, i després es van prendre diversos acords que van permetre que el Ministeri el 19 de desembre de 2011 acceptés la canvis de nota sol·licitats per la URV, amb opinió positiva de l'AQU, donant accés a aquesta nota als alumnes amb la qualificació del CESDA (Curso Superior de Aviação Comercial. PTLA) i permetent la conversió de la nota oficial.

Relació

El curs 2014-2015 es va mantenir l'admissió de nous estudiants i es va continuar oferint la via del reciclatge als antics alumnes del Grau Superior d'Aviació Comercial. Pilot de transport aeri.

Pel que fa a la gestió i administració, és important esmentar:

- Continuació de la publicació per part del CESDA d'una memòria anual que complementa aquesta memòria i facilita la rendició de comptes necessària sobre les tasques pedagògiques desenvolupades al centre.

– Aprovació per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya) del curs d'adaptació al Grau de Pilot d'Aviació Comercial i Operacions Aèries per a professionals de l'ATPL que tinguin equivalent a un títol universitari.

– La integració del grup d'antics alumnes del CESDA vinculat a un programa de mentoria i la inclusió dels integrants del grup en diversos

Centre d'Estudis Aeronàutics Avançats (CESDA) OM de 9 de maig de 1995. El 21 de maig de 2015 es va rebre una resposta positiva perquè al final del curs 2014/2015 - [document PDF] (47)

47

professionals i socials, que alhora ajuden a mantenir la presència i visualització dels estudis i activitats del CESDA a les xarxes socials.

Pel que fa a la docència, cal destacar:

– Continuació de la plaça de pilot oficial d'aviació comercial i grau d'operacions aèries. I l'enfortiment de l'objecte de pràctica estrangera associat a la indústria de l'aviació.

– Control dels processos d'avaluació de l'alumnat i signatura de documents d'avaluació, juntament amb el professor responsable de cada curs i el director del CESEDA i l'atorgament de llicències docents al professorat del CESDA, que garanteix la qualitat de la docència en els estudis que ofereixen, de la URV.

– La participació del representant del deganat de la URV en els processos de designació de llocs de professorat i definició de perfils i la posterior participació en comissions de selecció de personal científic, de teoria i de formació en vol.

– La participació activa del degà, vicedegà de Ciència i Política de recerca i representant del degà de la URV en els actes acadèmics més importants del CESDA: inici de cursos, jornades de portes obertes, acte de graduació, etc.

– Els dos dies Welcome on Board per presentar la professió de Pilot als joves estudiants, celebrats a la seu del CESDA. Durant aquests dies, els estudiants visitants tenen l'oportunitat de provar un simulador de vol certificat juntament amb un instructor CESDA.

- Observació de l'ús d'una metodologia docent clarament innovadora i adequada a les necessitats del sector. Des d'aquest mètode, cal destacar el sistema integral d'orientació docent, acadèmica i aeronàutica aplicat als estudiants.

– Ús efectiu i eficient dels sistemes suportats per les TIC en la docència de l'alumnat, tant presencial com no presencial (en línia), així com el desenvolupament metodològic i procedimental d'aquestes actuacions.

– La posada en marxa d'un nou programa anomenat Flight Student Program realitzat en col·laboració amb Vueling Airlines.

– L'important i creixent grau d'inserció professional de l'alumnat titulat en aviació (77%), com ho demostra l'enquesta interna del CESDA realitzada a antics alumnes tres anys després de finalitzar el grau durant el curs 2014-15.

Centre d'Estudis Aeronàutics Avançats (CESDA) OM de 9 de maig de 1995. El 21 de maig de 2015 es va rebre una resposta positiva perquè al final del curs 2014/2015 - [document PDF] (48)

48

- Mantenir el grau de satisfacció de l'alumnat amb el treball. Aquest grau de satisfacció aconsegueix l'excel·lència segons l'opinió dels instructors teòrics i de vol.

– L'organització, per segon any, de la jornada CESDA, adreçada a estudiants, antics alumnes i empleats del CESDA, on comparteixen una jornada no lectiva en un espai col·laboratiu i d'aprenentatge.

Pel que fa a la recerca i la transferència, és important esmentar:

– Participació del CESDA en el projecte europeu-japonès JEDI-ACE de nous sistemes de detecció i supressió de gel d'avions a través del grup de recerca FiCMA de la URV. El projecte avança satisfactòriament dins dels terminis i objectius establerts.

– Les presentacions científiques internacionals del projecte esmentat al punt anterior a la conferència OPTICS, Brussel·les (17 al 18 de desembre de 2014). La conferència SAE a la Conferència Internacional sobre congelació d'avions, motors i estructures, Praga (juny de 2015) i Aerodays 2015, Londres (20-23 d'octubre de 2015).

– La presentació dels resultats del Projecte Touch Tablets for Flight Instruction al ple EATS 2014 (European Airline Training Symposium) a Berlín el 5 de novembre de 2014.

Pel que fa a la visibilitat en el territori i en el món professional aeronàutic, cal destacar:

– L'organització de les 6es Jornades d'Orientació Professional, Jornada de Portes Obertes, les quatre jornades sobre temes relacionats amb l'aviació i la participació en trobades informatives per a estudiants de secundària de Catalunya, Andorra i vuit ciutats de l'Estat espanyol (Las Palmas, Madrid, Màlaga, Palma). de Mallorca, Saragossa, Sevilla, Tenerife i València).

– Continuar implementant una estratègia de comunicació orientada a captar estudiants amb talent, combinant tots els mitjans de què disposa el CESDA: accions directes (jornades de portes obertes, visites a instituts...), màrqueting directe (missions específiques), publicitat i relacions públiques, ambdues amb mitjans de comunicació. i l'ús de xarxes professionals i socials.

- Potenciar la carrera professional dels estudiants que finalitzen els seus estudis mitjançant convenis de col·laboració amb altres universitats, companyies aèries i empreses industrials. En aquest sentit, l'octubre de 2012 es va signar un conveni de col·laboració amb Vueling, que permet un recorregut prioritari per als millors estudiants del CESDA en els processos de selecció de pilots amb poca experiència.

Centre d'Estudis Aeronàutics Avançats (CESDA) OM de 9 de maig de 1995. El 21 de maig de 2015 es va rebre una resposta positiva perquè al final del curs 2014/2015 - [document PDF] (49)

49

Moltes d'aquestes accions es van publicar als mitjans locals i nacionals (de mitjana dos cops al mes) i a l'apartat de notícies del web del CESDA (www.cesda.com), així com a les xarxes socials (Facebook i Twitter) i professionals ( Linkedin). . A més, el CESDA publica setmanalment articles d'opinió i notícies del sector al blog del CESDA (http://cesda.wordpress.com/) sobre aviació i transport aeri, que pretén ser una eina més dinàmica i restringida tant per a la seu com per als estudiants del CESDA. així com per a aquells que estan interessats en aquest món.

Totes aquestes activitats del CESDA es duen a terme amb l'ajuda de la Fundació Rego i l'Administració de Catalunya, sota la jurisdicció de la URV.

Durant aquest curs escolar, s'han identificat algunes debilitats i amenaces que, si es gestionen bé, podrien convertir-se en punts forts i oportunitats per al CESDA:

- El desenvolupament del títol oficial ha de ser la diferència entre els estudis universitaris (com els cursos CESDA) i els que no ho són.

– Per als consellers de la Fundação Rego i per al consell de CESDA, el Diploma de Pilot d'Aviació Comercial i Operacions Aèries hauria de continuar sent un avantatge competitiu el curs 2015-16 per créixer més en un mercat que el que actualment, comença. per veure una sortida a la situació crítica en què es troba.

– L'oferta d'ensenyaments complementaris impartits pel CESDA per altres universitats catalanes hauria de promoure l'existència d'una futura universitat aeronàutica a Catalunya dins de la marca Universitat de Catalunya, impulsada per l'Associació Catalana d'Universitats Públiques i descrita al Llibre Blanc de la Universitat de Catalunya. , publicat el juny de 2008 .

– Com en tots els cursos, cal destacar la baixa presència de dones entre els estudiants del CESDA (15,90% dels estudiants de 2n, 3r i 4t cursos), tot i que supera amb escreix el percentatge de dones pilots universitàries (3% segons COPAC). ), fruit de la tasca de comunicació realitzada en els actes promocionals que el centre organitza periòdicament. Aquesta aportació del CESDA és molt positiva i cal seguir buscant solucions imaginatives per augmentar la presència de dones i la tendència a equilibrar els percentatges entre els dos sexes.

Tarragona, 13 de gener de 2016 Vist i gaudit

Ο Δρ. El Dr. A.S. AS Jordi Gavaldas casament de Josep Anton Ferré - Vidal

Representant del Rector de la URV al CESDA Rector de la URV

CESDA, centre vinculat a la URV.

Número de registre: RCEUC-CU-0143

Centre d'Estudis Aeronàutics Avançats (CESDA) OM de 9 de maig de 1995. El 21 de maig de 2015 es va rebre una resposta positiva perquè al final del curs 2014/2015 - [document PDF] (50)

50

aprendre

Diplomat en Pilot d'Aviació Comercial i Operacions Aèries (GPAC)

Graduat Superior en Aviació Comercial, Pilot de Transport Aeri (GSAC), pendent de baixa

Uddannet i Gestió d'empreses aeroespacials i aeronàutiques (GSGE)

Alumnes matriculats el curs 2014-15

Entre els tres ensenyaments que s'imparteixen al centre, el nombre d'alumnes matriculats ha estat de 96, dels quals 89 han assistit presencialment i 7 presencial.

GPAC: 17 estudiants de grau i 65 estudiants de grau

GSAC: 7 alumnes

GSGE: 7 alumnes

les taxes acadèmiques

Taxa de rendiment acadèmic de 1r any: 92,51%

Índex general de rendiment acadèmic: 94,04%

Taxa d'èxit: 96,60%

taxa de graduació

La taxa de superació dels estudiants de 4t de GPAC (segona promoció del grau i onzena del CESDA), calculat pel percentatge d'estudiants que ha superat el 100% dels crèdits en quatre cursos, va ser del 75%.

Àrees de coneixement cobertes

Aviació, aviació i administració d'empreses

Centre d'Estudis Aeronàutics Avançats (CESDA) OM de 9 de maig de 1995. El 21 de maig de 2015 es va rebre una resposta positiva perquè al final del curs 2014/2015 - [document PDF] (51)

51

equip educatiu

(Professor corresponent a l'octubre de 2014)

Director (a temps complet): 1

Professorat a temps complet: 1

Professors assistents (a temps complet): 1

Professor (a temps parcial): 4

Professorat extern (temps parcial): 7

Instructor visual (FI) (temps parcial): 4

Instructor instrumental (IFR) (temps completat): 2

Instructor Multi Engine (ME) (a temps complet): 6

Instructors Externs de Cooperació Multitripulació (MCC) (a temps parcial): 6

nom del metge

7 metges

Nombre de professors acreditats

2 treballadors d'AQU

Equipament i infraestructures

Universitat Adscrita: Universitat Rovira i Virgili

Localització Fysisk (per): Campus Aeronàutic de Reus, Carretera de l'Aeroport, s/n, Reus

Metre quadrat per elev: 96 m2/elev

Serveis: aules d'estudi, ordinadors amb connexió a internet (1 ordinador per alumne), flota aeronàutica de 6 avions, 2 simuladors i 1 centre de formació (instrucció de vol)

Centre d'Estudis Aeronàutics Avançats (CESDA) OM de 9 de maig de 1995. El 21 de maig de 2015 es va rebre una resposta positiva perquè al final del curs 2014/2015 - [document PDF] (52)

52

Estat legal

Fundació Rego (fons privat)

tesis doctorals

"Formació universitària en línia per a pilots actius", del professor Fernandan-do Sánchez (desembre 2007)

"Anàlisi jurídica de la competència en el mercat aeroportuari espanyol. Els límits del desenvolupament de les infraestructures aeroportuàries a Espanya" per la professora Cristina Casamitjana (juny 2013)

"L'aplicació de la comptabilitat de gestió a la indústria del transport aeri" de la professora M. Dolors Pellicé (en desenvolupament)

projectes de recerca

Projecte XFA-3

Es tracta d'un projecte de diversos anys per desenvolupar un prototip d'avió ultralleuger a escala humana.

Aquest projecte és fruit d'un acord de col·laboració entre CESDA i l'empresa FAQSIL ENGINEERING SL i està liderat pel professor i enginyer Sr. Enrique A. Saa-vedra.

Aquest projecte ofereix un alt valor educatiu ja que els alumnes del CES-DA participen en el treball final de quart curs.

SKATE PLANE Projecte XSA-3

Es tracta d'un projecte plurianual per desenvolupar un prototip de planador a escala humana.

Aquest projecte és propietat i està gestionat pel professor i enginyer Enrique A. Saave-dra.

Aquest projecte té un alt valor pedagògic, ja que els alumnes del CES-DA hi participen com a part del seu pla d'estudis final.

Centre d'Estudis Aeronàutics Avançats (CESDA) OM de 9 de maig de 1995. El 21 de maig de 2015 es va rebre una resposta positiva perquè al final del curs 2014/2015 - [document PDF] (53)

53

Projecte tauletes tàctils per guiar el vol

En aquest projecte, estem treballant per integrar una tauleta tàctil a l'ensenyament quotidià.

Després d'estudiar i avaluar les millores que les tauletes tàctils aporten a l'ensenyament de l'entrenament en vol durant el curs 2013/14 i principis del curs 2014/15, els resultats es van presentar en una sessió plenària a la conferència EATS 2014 a Berlín ( European Airline Training Symposium ) el 5 de novembre de 2014.

Projecte JEDI-ACE per a sistemes antigel d'avions

El CESDA juntament amb la URV va sol·licitar per al curs 2011/2012 participar en el programa JEDI ACE (Japan-European Collaborative Exploration of Deicing Aircraft) finançat pel 7è Programa Marc de la Comissió Europea. Es tracta d'un projecte d'R+D coordinat entre Europa i Japó basat en la nova generació de sistema antigel d'ala d'avió.

El projecte JEDI ACE té com a objectiu explorar i desenvolupar noves tecnologies per a ser utilitzades per combatre el gel dipositat a les ales dels avions comercials d'última generació. El grup FiCMA, de la URV, lidera, juntament amb el CESDA, el desenvolupament de sensors de gel integrats en el sistema de protecció del gel.

Els membres del consorci són l'Institut Fraunhofer d'Alemanya, la francesa Dassault Aviación i la URV per la part europea. i Kanagawa Institute of Technology (KAIT), Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) i Fuji Heavy Industries (FHI-Subaru), pel costat japonès.

El curs 2014/15 va ser el tercer any que continuava la investigació del projecte i es van complir tots els terminis de la part de detecció de gel de la URV. CESDA va continuar participant com a centre de subcontractació de treballs d'R+D.

JediAce Partners presentarà el projecte a Aerodays 2015 a Londres (20-23 d'octubre de 2015).

El consorci JEDI-ACE presentarà els nous resultats a la conferència OPTICS a Brussel·les (17-18 de desembre de 2014).

Soci de JediAce que va assistir a la Conferència Internacional de SAE sobre Gel d'Aeronaus, Motors i Estructures a Praga el juny de 2015.

Estudis oferts pel CESDA

– Diplomatura en Pilot d'Aviació Comercial i Operacions Aèries

Centre d'Estudis Aeronàutics Avançats (CESDA) OM de 9 de maig de 1995. El 21 de maig de 2015 es va rebre una resposta positiva perquè al final del curs 2014/2015 - [document PDF] (54)

54

– Total: 13 (2010-11), 68 (2011-12), 68 (2012-13), 74 (2013-14), 82 (2014-15)

– Llicenciat en aviació comercial. Pilot comercial

– Total: 2 (2008-09), 1 (2009-10) i 1 (2010-11)

– Graduat superior en aviació comercial. Pilot de línia aèria (en perill d'extinció)

– Total: 110 (2008-09), 101 (2009-10), 77 (2010-11), 54 (2011-12), 42 (2012-13), 14 (2013-14) i 7 (2014-15) ) ) )

– Formació en gestió de línies aèries i operacions d'aviació

– Total: 22 (2008-09), 21 (2009-10), 16 (2010-11), 9 (2011-12), 6 (2012-13), 7 (2013-14) i 7 (2014-15) ) ) )

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Chrissy Homenick

Last Updated: 14/06/2023

Views: 6045

Rating: 4.3 / 5 (74 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Chrissy Homenick

Birthday: 2001-10-22

Address: 611 Kuhn Oval, Feltonbury, NY 02783-3818

Phone: +96619177651654

Job: Mining Representative

Hobby: amateur radio, Sculling, Knife making, Gardening, Watching movies, Gunsmithing, Video gaming

Introduction: My name is Chrissy Homenick, I am a tender, funny, determined, tender, glorious, fancy, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.